Miksi 95% hoito-oppaan läpikäynneistä
SUOSITTELEE opasta?

Hoitovastekyselyn tulokset

Hoito-opas sisältää hoitovastekyselyn, joka tehdään anonyymisti. Kyselyn tarkoituksena on selvittää ja kerätä tietoa vammasta kärsivien asiakkaiden hoitopolusta ja hoitovasteista. Tällä sivulla käydään läpi hoitovastekyselystä saatuja tietoja. 

Vastekyselyn, tavoitteena on todentaa teorian paikkansapitävyys ja hoitomenetelmän toimivuus, jotta vammasta kärsivät asiakkaat saisivat avuun kivuliaaseen vammaansa mahdollisimman pian.  

95% hoito-oppaan läpikäynneista SUOSITTELEE opasta

82% oppaan läpikäynneistä antaa oppaalle hyvän/kiitettävän arvosanan

Yleinen hoitopolku vs. oppaan hoitomenetelmä

Hoito-oppaan tilauksen syy

Hoito-oppaan tilanneista asiakkaista 45% on tilanneet oppaan todennetun vamman vuoksi. Todennus vamman on tehty magneettikuvantamalla.

Lääkärin epäilystä vuoksi 11% on tilannut hoito-oppaan itselleen. Loput 44% ovat tilanneet oppaan oman epäilyn vuoksi tai, kun he olivat tunnistaneet vamman uusiutuneen.

Hoitovasteiden ilmaantuminen

Hoito-oppaan sisältämä hoitomenetelmä ei ole hokkuspokkus menetelmä. Vaan se perustuu vamman perimmäisen syyn hoitoon ja asiakkaan tunnolliseen hoidon toteuttamiseen. 

Hoito-oppaan tavoitteena on lyhentää toipumisaikaa kuukausista 2-3(5) viikkoon, vamman koosta, kroonistumisasteesta ja hoidonvasteellisuudesta riippuen. 

Hoitovasteellisista vammoista
27,6% antoi hoitovasteen ensimmäisen viikon aikana.
34,5%:lle  hoitovaste syntyi toisen viikon aikana. 
17,2% sai kivut hallintaan kolmannen viikon aikana  ja 
8,6% neljännen viikon aikana hoidon aloittamisesta.

Hoitovasteettomia vammoja oli 12,1%

Hieman yli 60% asiakkaita sai kivut hallintaa 1-2 viikon sisällä hoidon aloittamisesta.

Hoitovastekyselystä ilmeni, mitä aikaisemmassa vaiheessa hoitomenetelmä otetaan käyttöön vamman ilmaannuttua (heti – 1 kuukauden sisällä vammasta), sitä nopeampi on hoitovaste. Asiakkaat saivat kivut haltuun usein viikon aikana ja pääsivät vamman osalta kivuttomiksi.

Hoitovasteet olivat myös pitkittyneiden vammojen osalta hyviä (vamma oireillut 1-6kk). Pitkittyessään vamma aiheuttaa tulehdusta ympäröivään kudoskeen. Ärtyneiden kudosrakenteiden toipuminen on hitaampaa ja siksi hoitovasteet syntyvät myöhemmin n. 2 viikon kohdalla hoidon aloittamisesta.

Kivun taso ennen hoitomenetelmien aloittamista oli
pääsääntöisesti tasolla 8-10

Hoitovastekyselyssä selvitettiin asiakkaiden hoitopolkua. Lääkitys ja fysioterapia ovat yleisen hoitolinjauksen mukainen tapa hoitaa vammaa. Fysioterapeuttisen hoitopolun kävi läpi liki 70% vammasta kärsineistä asiakkaista.  Loput 30% ottivat hoito-oppaan käyttöön omatoimisesti ilman fysioterapia jaksoa. Yleiseen hoitopolkuun hakeutuneista asiakkaista äkillisestä vammasta kärsi 35% ja hiljalleen pahentuneiden kipujen vuoksi hoitoon hakeutui 65% vammasta kärsineistä.

Kaavioista voi huomioida, että asiakkaaiden kivuntaso on hyvin samankaltaien hoitoja aloitettaessa. Yleisen hoitolinjausken mukaiseen hoitopolkuun asiakkaat ohjutuivat äkillisten vammojen osalta 1-7 päivän sisällä vamman ilmaantumisesta ja hiljalleen pahentuneiden vammojen osalta hoitoon hakeuduttiin kuukauden sisällä oireiden alkamiseta.

Hoito-oppaaseen asiakkaat ohjuivat usien sattumalta, kärsittyään vamman aiheuttamista kivuliaista oireita keskimäärin kolmen (3) kuukauden ajan.

Fysioterapeuttisen hoidon alkaessa 64% asiakkaista koki kipujensa olleen pääsääntöisesti tasolla 8-10.   

kivuntason muutos 3 kuukaudessa

Hoito-oppaan alkaessa 63% asiakkaista koki kipujensa olleen pääsääntöisesti tasolla 7-10. 

Kuukausien kipukierre tuntuu kohtuuttomalle, kun hoitovasteellisissa vammoissa hoitovasteet syntyvät pääsääntöisesti 1-2 viikon aikana hoitomenetelmän aloittamisesta äkillisten, heiljalleen syntyneiden ja pitkittyneiden vammojen osalta. 

Kivun taso hoitomenetelmien jälkeen 6-7 ja 0-2

Hoitovasteita vertaillessa on hyvä tiedostaa, että fysioterapia pohjautuu pääsääntöisesti vamman kuntouttamiseen liikehoidon keinoin. Pohjan kuntoutuksella luo rappeuma teoria.  Hoito-oppaan menetelmä perustuu vamman perimmäisen syyn hoitoon ja hoidon perustana on ranganrakenteeseen syntyneen vaurion/vamman hoito. Kuntoutuksen ja hoidon välinen ero, näkyy hoitovastekyselyn tuloksissa. 

Fysioterapeuttisen hoidon jälkeen asiakkaat kokivat kipujen laskeneen
tasolta 8-10 tasolla 6-8. 

Hoito-oppaan läpikäyneet  asiakkaat kokivat kipujensa laskeneen
tasolta 7-10 tasolla 0-2

Vertailu hoitotapojen välillä puoltaa hoito-oppaan vamma teoriaa. Välilevyn pullistuma ei tulisi kuntouttaa, vaan vamma tulisi ensisijaisesti hoitaa oireettomaksi ja vasta tämän jälkeen kuntouttaa ja varmistaa, ettei vamma- alueelle jää toiminnallista häiriötä.

Millaiset hoitovasteet hoitomenetelmistä syntyi

Fysioterapeuttisista hoidoista
saatu hoitovaste

Hoito-oppaasta
saatu hoitovaste

Hoitovasteet fysioterapeuttiset hoidot Vs. 
hoito-oppaan menetelmä

  • Sain kivut haltuun, olen oireeton  0%  /  20%
  • Olen lähes oireeton, oireilen vain satunnaisesti  0%  /  60%  
  • Oireeni helpottuivat aluksi, mutta kivut palasivat  30%  /   0%
  • Oirekuvan ei muuttunut  57 %  /  20%
  • Oireeni pahenivat  13%  /  1% 

Fysioterapeuttiset hoidot käsittävät liikehoidon, hieronnan ja manuaalisen käsittelyn.

80% hoito-oppaan läpikäynneistä asiakkaista
sai positiivisen hoitovasteen

Yhteenveto hoito-oppaasta

Hoito-oppaan tavoitteena on lyhentää toipumisaikaa
kuukausista 2-3(5) viikkoon
, vamman koosta, kroonistumisasteesta ja hoidonvasteellisuudesta riippuen. 

Hoito-oppaan tilanneista

45% tilasi oppaan todennetun vamman vuoksi (magneettikuva) 
11% tilasi oppaan vamma epäilyn vuoksi (lääkärin epäily)
44% tilasi oppaan vamma epäilyn vuoksi (oma epäily)  

Kivun taso enne hoidon alkua

Hoito-oppaan alkaessa 63% asiakkaista koki kipujensa olleen pääsääntöisesti tasolla 7-10. 

Kivun taso hoidon jälkeen

Hoito-oppaan läpikäyneet  asiakkaat kokivat kipujensa laskeneen
tasolta 7-10 tasolla 0-2

Hoitovaste syntyi hoitomenetelmällä

Hieman yli 60% asiakkaita sai kivut hallintaa
1-2 viikon sisällä hoidon aloittamisesta.

Hoitovasteellisista vammoista
27,6% antoi hoitovasteen ensimmäisen viikon aikana.
34,5%:lle  hoitovaste syntyi toisen viikon aikana. 
17,2% sai kivut hallintaan kolmannen viikon aikana  ja 
8,6% neljännen viikon aikana hoidon aloittamisesta.

Hoito-oppaasta saatu hoitovaste

  • Sain kivut haltuun, olen oireeton  20%
  • Olen lähes oireeton, oireilen vain satunnaisesti  60%  
  • Oireeni helpottuivat aluksi, mutta kivut palasivat   0%
  • Oirekuvan ei muuttunut  20%
  • Oireeni pahenivat  1%

82% oppaan läpikäynneistä antaa oppaalle kiitettävän/hyvä arvosanan

95% hoito-oppaan läpikäynneistä SUOSITTELEE opasta