SPORTTIUS

Move And Enjoy

Rytmikäs ja ryhdikäs keho on kaunis ja tehokas.

Miksi SPORTTIUS?

SPORTTIUS- tunti sai sysäyksen noin 8 vuotta sitten, kun 36- vuotiaana huomasin, ettei oma palauatumiskykyni enää riittänyt kovista tunneista eikä teho liikunta tuntunut enää mielekkäälle. Liki 20- vuotta kestäneen uran lopettaminen oli edessä, kehoni ja mieleni ei enää kestänyt kovaa kuormitusta, vaikka työtäni rakastinkin. Pohdin pitkään, että markkinoilla on valtavasti ikätovereitani, jotka luultavammin kokevat samoin? Totuus on se, ettei alle 30-35 -vuotiaita ja yli 35 –> vuotiaita palvella enää samoilla tunneilla. Kohderyhmät eivät paini fysiologisesti enää samassa sarjassa, sen on pitkä urani minulle opettanut kantapään kautta. Alle 30- vuotiaana ohjaajana en sitä olisi uskonut, mutta näin se vaan on. 

Tämä sai minut miettimään, että voisinko tehdä asioita tosin ja voisiko palvella yli 35- vuotiaita perusliikkuvia asiakkaita paremmin. Millainen tunnin kuuluisi olla, mitä tunnin tulisi sisältää, miten palvelisin kohderyhmää parhaiten? Tunnin tulisi olla kuormittavuudeltaan reipas ja perusliikkuville tehokas. Sisällön tulisi olla monipuolinen ja ennen kaikkea kohderyhmälle mielekäs, motivoiva ja palkitseva???

Samoihin aikoihin, kun pohdin vakavasti urani lopettamista istuin kollegani houkutteleman Personal Trainer koulutuksessa. Kävimme koulutuksessa läpi lihaksiston toiminnallisia häiriöitä… ja ajatus iski päähäni kuin leka… Kouluttajan puheisiin oli kätketty huikea totuus. Koulutuksen ansiosta aloin nähdä lihaskuntoharjoittelun täysin toisin silmin. Kivuttomuus, toiminnallisuus ja voima kumpuaa sisältä päin. Kysymys on siitä, että lihaksistomme tulisi toimia rytmisesti oikein. Kaunis ja sulava liike paljastaa kehon oikean toimintakyvyn ja vahvuuden. Saisinko kaikki nämä yllä olevat ajatukset liitettyä samaan tuntiin… 

Kyllä vain, SPORTTIUS- tunnin synty ja kehittyminen ei ole hetken mielijohde eikä aivopieru, vaan se on yhdistelmää uran tuomaa kokemusta, joka on karttunut onnistumisten ja epäonnistumisten kautta. Se on totuutta fysiologisista faktoista. Se on sydämen paloa liikuntaa kohtaan ja halua palvella tavallisia perusliikkuvia asiakkaita laadukkailla ja tasalaatuisilla tuotteilla. 

SPORTTIUS on SPORT 2us® tuotteistama ja suojaama ryhmäliikuntatunti, joka pohjautuu toiminnalliseen lihaskuntoharjoitteluun.

SPORTTIUS ohjaaja koulutus sopii ohjaajille, jotka haluavat palvella perusliikkuvia asiakkaitaan reippailla, monipuolisilla ja laadukkailla lihaskuntotunneilla. Tunti vaatii ohjaajalta rytmitajua ja oman kehon rytmiikkaa ja hallintaa, jotta liikemallina toimiminen on mahdollista. 

SPORTTIUS tunnit ovat raamitettuja tunteja. Raamit suojaavat tuntikokonaisuutta, rakennetta ja sen sisältöä. Raamitettu tunti rakenne antaa ohjaajan ammattitaidolle ja työlle liikkumavaraa enemmän kuin tarkoin konseptoidut tunnit. Lisäksi raamit takaavat asiakkaille laadukkaan ja tasalaatuisen tuotteen.

Alkavat koulutukset

Rekisteröitymällä SPORT 2us:in koulutusrekisteriin saat tietoa alkavista koulutuksista, vapautuvista koulutuspaikoista, jumppa- ja ideapäivistä sekä uusimmista blogikirjoituksista.

Koulutuksen sisältö/hinta

SPORTTIUS koulutus koostuu verkkomateriaalista sekä yhden päivän käytännön koulutuksesta.  

Verkkomateriaali tulee ohjaajille käyttöön muutamia viikkoja ennen käytännön koulutuksen alkua. Verkkomateriaalissa käydään läpi lajin perustaa, sisältöä ja tunti rakennetta. Lisäksi verkkomateriaali sisältää vapaehtoisia tehtäviä, joita voi halutessaan tehdä. Harjoitteet opettavat hahmottamaan tuntia kokonaisuudessaan ja auttaa ymmärtämään harjoitteiden sisältöä ja tarkoitusta. Verkkomateriaalin tarkoitus on helpottaa asioiden omaksumista ja sisäistämistä varsinaisena koulutuspäivänä aikana. Verkkomateriaali tarkoitus on myös antaa enemmän aikaa käytännön harjoitteiden tekemiseen ja varsinaisen lajitaitojen omaksumiseen. 

Ohjaaminen on käytännön työtä, ihmisten edessä mallina olemista. Siksi haluan käyttää aikaa lajitaitojen opettamiseen ja suoritustekniikoiden hiomiseen, jotta jokainen ohjaaja kokee varmuutta ja nautintoa asiakkaiden eteen mennessään. 

Koulutuksen hinta

120€


(Sisältää arvolisäveron. Ovh. 160€)

Koulutuksiin otetaan mukaan 12- 15 ohjaajaa.  Koulutuksen varausmaksu on 10€, joka hyvitetään kurssin loppusummasta.

X-Sporttius väline /Harjoitusvasteet

X-Sporttius

X-Sporttius on hyötymallisuojattu, pieneen tilaan mahtuva, helppokäyttöinen, miellyttävä ja monipuolinen harjoitusväline, joka on suunniteltu SPORTTIUS- tuntia varten. Välinen mahdollistaa vaivattomasti helppojen peruslihaskuntoliikkeiden harjoittamisen sekä monipuolisten ja tehokkaiden toiminnallisten harjoitteiden tekemisen. Väline sallii laajojen liikeratojen käytön sekä vuorotahtisten ja epäsymmetristen liikkeiden suorittamisen, jolloin keskivartalon rytminen harjoittaminen kiertoina, taivutuksina ja ojennuksina on liikepattereiden sisällä mahdollista. Lisäksi välinen mahdollistaa vaivattoman ja jouhevan siirtymisen liikesarjasta toiseen, jolloin eri lihasryhmien välinen vuorovaikutus ja toiminnallisuus pääsee hyvin oikeuksiinsa. 

Harjoitusvasteet

SPORTTIUS tunti ei perustu voimaan eikä kovaan vastukseen eikä kovatehoiseen harjoitteluun, vaan se perustuu kehon ryhdin, rytmiikan ja liikkuvuuden harjoittamiseen. Voiko se olla siitä huolimatta tehokasta? Pohditaan asiaa hieman syvemmin. 

”Totuus on, että voima, kehon kivuttomuus ja toiminnallisuus kumpuaa sisältä päin.” SPORTTIUS tunnin tehokkuus pohjautuu edellä mainittuun totuuteen, siksi se on hyvä harjoitusmenetelmä, joka yllättää tehokkuudellaan. SPORTTIUS harjoittelu kehittää keskivartalon rytmiikkaa, lihasten yhteistyötä ja kehon toiminnallisuutta. Näillä kolmella tekijällä on suuri vaikutus kehomme toimintakykyyn.

Monipuoliset SPORTTIUS harjoitteet parantavat lihaksistomme rytmistä yhteistyötä, jonka seurauksena liikerytmiikka kehossamme ja nivelissämme paranee ja tehostuu. Hyvä ja tarkoituksen mukainen liikerytmiikka parantaa lihasten syttymisnopeutta, ylläpitää/parantaa arkivoimaa, kehittää liikeaistia ja vartalon hallintaa ja lisää lihaksiston voimantuotollisia ominaisuuksia. Lisäksi keskivartalon aktiivinen ja dynaaminen käyttö harjoitteissa tehostaa aineenvaihduntaa. 

Kun harjoitteiden liikekieli on kaunista, ryhdikästä ja rytmikästä kertoo se aina siitä, että lihaksisto toimii rytmisesti oikein ja oikea aikaisesti. Tällöin lihasten keskinäinen vuorovaikutus on hyvää ja lihakset syttyvät omaan työhönsä tehokkaasti korjaten ja muokaten asentoa tarkoituksen mukaiseksi.  

Valmisohjelma

SPORT 2us®:in tunnit ovat tuotteistettuja ja testattuja tuntikokonaisuuksia, joille on tehty laadulliset raamit. Tuntiraamien tarkoitus on pitää tunnit kohderyhmälleen laadukkaana ja tasalaatuisina. Raamien tarkoitus on luoda tuotteen ympärille uskottavuutta ja luotettavuutta. ”Asiakas tietää mitä ostaa ja mitä saa.” Tasalaatuinen ja raamitettu tuote on kaikkien tuotetta käyttävien osapuolien etu ohjaajien, asiakkaiden ja yrittäjän sekä tuotteen kehittelijän. 

SPORTTIUS- tunnit ovat valmistunteja, jotka antavat ohjaajille mahdollisuuden muokata tuntia raamien puitteissa. Tämä mahdollistaa ohjaajille oman ammattitaidon hyödyntämisen tuntia pitäessään. Lisäksi valmisohjelmien tarkoitus on helpottaa ja keventää ohjaajien työkuormaa fyysisesti ja ajallisesti.  

Harjoituspatteri

  • Pakaralihakset + olkapäät
  • Selänojentajat + vatsat (rytminen)
  • Rintalihas + vatsat (staatinen)
  • Ojentajat + vatsat (liikekontrolli)
  • Olkapäät + vatsat (rytminen)

LIsätietoja löydät tunnin sisällöstä ja rakenteesta alla olevan linkin kautta

Ohjaaja lisenssi ja väline leasing

Ohjaaja lisenssi

Ohjaaja voi halutessaan osallistua koulutukseen myös ideapäivä ajatuksella, jolloin hän voi hakea ideoita ja oppia omaan työhönsä. Koulutuksen läpikäynyt ohjaaja voi koulutuksen aikana päättää ottaako valmisohjelmat käyttöönsä vai ei.

Lisenssoitu ohjaaja saa uuden valmisohjelman materiaaleineen ja ohjeineen käyttöönsä 4-5x vuodessa. 

SPORT 2us®:lla on patentti- ja rekisterihallituksen tuotemerkkisuoja ja sen alla olevat tuotteet ovat suojattuja tekijänoikeudella. Tekijänoikeus turvaa monen vuoden työntulosta ja tehtyä työtä, se suojaa tunnin rakennetta, sisältöä ja sen nimikettä.  Tuntirakenteen ja sisällön hyödyntäminen ja tuntinimikkeen luvaton käyttäminen on kiellettyä koulutuksen jälkeen.

Väline leasing

Väline leasing sopimus antaa yrityksille/toiminimille oikeuden välineiden käyttöön ja huoltamiseen. Käyttö- ja huolto-oikeussopimuksen ansiosta lajia ohjaavat tahot voivat huoletta pitää tunteja aina ehjillä ja toimivilla välineillä. 

X- Sporttius koostuu vastuskuminauhoista, käsi kahvoista ja jalka remmeistä. Kaksi viimeseksi mainittua osaa ovat ajattomia. Yrittäjän näen typeräksi ja moraalittomaksi heittää toimivia osia roskiin kuminauhan kuoleuduttua. Siksi leasing sopimus antaa oikeuden huoltaa välineitä tarvittaessa. Huoltopaketti tulee asiakkaille automaattisesti.  Käyttö- ja huolto-oikeussopimuksen ansiosta välineen kustannukset saadaan alemmaksi, jolloin välineiden kuukausi kustannukset ovat pienet. 

X- Sporttius on SPORT 2us® suunnittelema harjoitusvälinen, jolla on patentti- ja rekisterihallituksen myöntämä hyötymallisuoja, välineen kopioiminen tai sen luvaton käyttö on kiellettyä. 

Ohjaaja lisenssin ja välineiden kuukausi hinta

Ohjaaja lisenssi 43€/kk
Välinen leasing 3,60€/välinen/kk

Kuukausi erään vaikuttaa välineiden määrä. Esimerkiksi: Kolmestakymmenestä (30) välineestä leasing on 108€/kk.

Mikäli välineet ovat käytössä FX-SPORT-tunnin osalta, ei uutta leasingsopimusta tarvitse tehdä SPORTTIUS tuntia varten.

Kouluttaja/Arvot

Kouluttaja

Terhi 

Olen työskennellyt ryhmäliikunnanalalla vuodesta 1991. Pitkän urani on antanut minulle oppia, kokemusta ja näkemystä, jota olen saanut kerryttää monista erilajeista ja työtehtävistä. Lisäksi oppia on tullut matkan varrella kuntohoitajan opinnoista. Urheiluhierojan sekä Personal Trainerin opeista. Vahvuuteni kouluttajan löytyy työkokemuksestani ja halustani jakaa osaamistani eteenpäin. 

Hyvää palautetta kouluttajana olen saanut ohjaavasta, kantaaottavasta ja suoraselkäisestä ohjaustyylistä, jota teen pilke silmäkulmassa, hyvillä mielin rennolla asenteella, mutta napakalla otteella. Kouluttajana mottoni on ”Ilman palautetta ei tapahdu kehitystä.”  Koulutuksellinen tavoitteeni on antaa koulutettavilleni mahdollisimman paljon työkaluja omaan työhönsä, siksi uskon positiivisesti ja rakentavasti annetun palautteen tärkeyteen. 

Haluan, että jokainen koulutettava saa kotimatkalleen mukaansa oppia, näkemystä ja kokemusta, josta voi ammentaa omaan työhönsä sisältöä ja arvoja. 

SPORT 2us:in ARVOT

SPORT 2us® on liikunta-alan yritys, joka haluaa tuottaa liikuntapalveluita asiakkaiden ehdoilla.  Yrityksen ideologian mukaan asiakaspinta voidaan jakaa karkeasti kolmeen ryhmään asiakkaiden liikunnallisten resurssien mukaan. Nämä kolme ryhmää ovat aloittelijat, perus- ja aktiiviliikkujat.

Näillä kolmella ryhmällä on hyvin erilaiset fyysiset resurssit, motoriset taidot ja liikunnalliset motiivit. He kokevat myös liikunnallisen rasituksen hyvin eri tavalla. Näiden erojen tunnistaminen auttaa palvelemaan asiakkaita paremmin.

SPORT 2us® haluaa tuotteillaan palvella perusliikkuvia ja yli 35-vuotiaita liikkujia ja heidän liikunnallisia tarpeitaan reippailla, mielekkäillä, monipuolisilla sekä laadukkailla ja tasalaatuisilla tunneilla.

SPORT 2us ®:in tuntien sisällöissä on huomioitu perusliikkuvien ja yli 35- vuotiaiden liikunnalliset resurssit.

  • Kuormittavuudeltaan tunnit ovat rakennettu reippaan tehokkaiksi, jotta liikkuminen olisi asiakkaille mielekästä kuormituksesta huolimatta. ”Teho liikunnalla ja tehokkaalla liikunnalla on eronsa.”
  • Sisällöltään tunnit ovat suunniteltu mielekkään haastaviksi, jotta liikkuminen olisi palkitsevaa ja motivoivaa.
  • Tuntien ohjauksessa on huomioitu perusliikkuvan asiakkaan kyky hahmottaa liikkeet ja liikesuunnat, jotta tunnin seuraaminen olisi perusliikkuvalle asiakkaille helppoa ja vaivatonta.