RETRO STEP

Move And Enjoy

Reippaan ja mukavan liikunnan puolesta RETRO STEP

Miksi RETRO STEP?

Step askellustunnit olivat 1990-2000- luvulla pidettyjä ja haluttuja tunteja. Valitettavasti tunnit kuolivat pois, kun tilalle tuli kovatehoiset konseptitunnit. Konsepti tunnit sopivat hyvin nuorille aikuisille ja alle 35- vuotiaille aktiiviliikkujille, joilla riittää irtiottokykyä ja kapasiteettia haastaa fysiikkaansa. Valitettavasti, tämä kyky hiipuu hiljalleen iän myötä, tahdommepa sitä tai emme. Keski-ikäiset liikkujat eivät enää hyppää yläpystyyn samalla tavalla kuin nuoret aikuiset… Fysiologinen ja mentaalinen fakta. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö keski-ikäinen haluaisi liikkua. Kyllä haluaa, mutta teholiikunta muuttuu reippaaksi liikkumiseksi ja liikunnasta nauttimiseksi. Suorittaminen ja teholiikunta ei enää tunnu mukavalle eikä palkitsevalle, kun keski-iän rajapyykki ylittyy.  

Retro step tunnin tarina alkoi, kun olin saanut SPORTTIUS- HARMONI ja FX-SPORT tunnit, jota kuinkin jiiriinsä. Aloin miettimään, että lajibaletistani puuttuu yksi osa…  Laji, joka perustuisi aerobiseen harjoitteluun. Ei tarvinnut kauaakaan puntaroida, minkä lajin kaivaisin arkistoistani uudelleen käyttöön. Stepin… todellakin!  

Koska tunti kaivettiin ulos muistojeni pölyiseltä hyllyltä, annoin tunnin nimeksi RETRO STEP.  Tunnin uudelleen virittäminen pisti minut miettimään, miten voisin palvella asiakaitani tasalaatuisesti ja laadukkaasti. Aikaisempia ajatuksiani tunnista ja sen rakenteesta tulisi muokata, jotta tunti palvelisi kohderyhmäänsä mahdollisimman hyvin.

Tunti tulisi rakentaa niin, että asiakkaat pystyisivät seuraamaan tuntia helposti ja vaivattomasti. Lisäksi tunti tulisi rakentua asiakkaiden taitotasoa ja fysiikkaa kunnioittaen, jotta liikkuminen olisi mielekästä ja palkitsevaa. Tuntia pitäisi siis pystyä muokkaamaan vaihevaiheelta asiakkaiden ehdoilla… siksi RETRO STEP tunnit ovat rakennettu kolmeen eritasoon, jossa ohjaajan on helppo liikkua pedagogisesti tasolta toiselle. Helposta haasteellisen ja haastavaan asiakkaiden ehdoilla. 

RETRO STEP tunti vaatii ohjaajalta kykyä lukea asiakkaita ja heidän liikunnallisia resursseja ja taitojaan. Lisäksi tunti vaatii ohjaajalta pedagogisia kykyä ennakoida, ohjeistaa, rakentaa ja muokata tuntia. RETRO STEP- tunnilla ohjaaja pääsee hyödyntämään omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan vapaasti valmisohjelman antamien raamien puitteissa.

RETRO STEP on SPORT 2us®:in tuotteistama ja suojaama ryhmäliikuntaan suunniteltu step -askellustunti, joka pohjautuu ohjaavaan ja opettavaan ohjaustyyliin. 

RETRO STEP ohjaajakoulutus sopii ohjaajille, jotka haluavat opettaa ja ohjata asiakkaita palapalalta reippaan step-askelluksen maailmaan loogisia ja vuorotahtisia ohjaustekniikoita käyttäen. Tunti vaatii ohjaajalta rytmitajua, kykyä tulkita ryhmää ja sen taitotasoa, lisäksi ohjaajan tulee hallita pedagogisia taitoja. 

RETRO STEP tunnit ovat raamitettuja tunteja. Ne suojaavat tuntikokonaisuutta ja sen sisältöä. Antavat ohjaajan ammattitaidolle ja työlle liikkumavaraa enemmän kuin tarkoin konseptoidut tunnit. Takaavat asiakkaille laadukkaan ja tasalaatuisen tuotteen. 

Alkavat koulutukset

Rekisteröitymällä SPORT 2us:in koulutusrekisteriin saat tietoa alkavista koulutuksista, vapautuvista koulutuspaikoista, jumppa- ja ideapäivistä sekä uusimmista blogikirjoituksista.

Koulutuksen sisältö

RETRO STEP koulutus koostuu verkkomateriaalista sekä yhden päivän käytännön koulutuksesta.  

Verkkomateriaali tulee ohjaajille käyttöön muutamia viikkoja ennen käytännön koulutuksen alkua, jolloin ohjaajilla on aikaa tutustua lajiin ja materiaaliin. Verkkomateriaalissa käydään läpi lajin perustaa, sisältöä ja tunti rakennetta. Lisäksi verkkomateriaali sisältää vapaehtoisia tehtäviä, joita voi halutessaan tehdä. Harjoitteet opettavat hahmottamaan tuntia kokonaisuudessaan. Verkkomateriaalin tarkoitus on helpottaa asioiden omaksumista ja sisäistämistä varsinaisen koulutuspäivän aikana. Verkkomateriaali tarkoitus on myös antaa enemmän aikaa käytännön harjoitteiden tekemiseen ja varsinaisten ohjaajataitojen omaksumiseen koulutus päivänä. 

Ohjaaminen on käytännön työtä, ihmisten edessä mallina olemista. Siksi haluan käyttää aikaa lajitaitojen opettamiseen ja opetustekniikoiden hiomiseen, jotta jokainen ohjaaja kokee varmuutta ja nautintoa asiakkaiden eteen mennessään. Hyvin harjoiteltu on puoliksi tehty!  Tämän vuoksi koulutuspäivä painottuu ohjaajan työn omaksumiseen.

Koulutuksen hinta

120€


(Sisältää arvolisäveron. Ovh. 160€)

Koulutuksiin otetaan mukaan 12- 15 ohjaajaa.  Koulutuksen varausmaksu on 10€, joka hyvitetään kurssin loppusummasta.

Harjoitusvasteet

Nykypäivän työ ja arki on monelle keski-ikäiselle henkisesti ja fyysisesti kuormittavaa ja stressaavaa. Tämän vuoksi liikunnan ei enää pitäisi aiheuttaa lisää kuormaa kehollemme. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö lihaksistoa ja elimistöä pidä rasittaa. Pitää, mutta kysymys kuuluu millä tehoilla sitä on järkevää tehdä, kun otetaan huomioon arjen muu stressikuorma ja fysiologiset tekijät? Kovilla tehoilla harjoittelemisella ja reippaalla liikkumisella on suuri ero, kun harjoittelua katsotaan jaksaminen ja hyvinvoinnin näkökulmasta. 

Jotta voimme palvella perusliikkuvien asiakkaiden liikunnallisia tarpeita paremmin, on hyvä ymmärtää eroja teholiikunnan ja tehokkaan liikunnan välillä. Katsotaanpa asiaa fysiologisesta näkökulmasta katsottuna. Teho liikunnalla tarkoitan sellaista harjoitusta, jossa asiakkaat viedään harjoittelun aikana useaan kertaan ja usean minuutin ajaksi vauhtikestävyyden yläalueelle lähelle anaerobista kynnystä tai jopa sen yli. Tämä harjoitusalue ei palvele tavallista perusliikkujaa liikunnallisia tarpeita järkevästi, eikä kehoa ja sen kykyjä kunnioittaen. Teholiikunta toimii vastusradikaalin tavoin elimistöä vastaan, kun harjoitusta tehdään hapenottokyvyn ylärajoilla, jolloin maitohapon tuotanto on runsasta. Pitkäkestoiset kovat harjoitteet ovat peruspeijoonille enemmän kuluttavia ja hajottavia harjoitteita, kuin terveyttä ja jaksamista edistäviä… Fysiologinen fakta. Perus- ja keski-ikäisen liikkujan palautumiskyky ei riitä kovista tunneista, jolloin raskas liikunta alkaa säännöllisesti tehtynä tuntumaan työläälle ja sitä kautta motivaatio liikuntaa häviää. Nämä ovat tärkeitä asioita tiedostaa, kun palvelemme perusliikkuvia ja keski-ikäisiä asiakkaita, joita liikkuvasta väestöstä on noin 60%.

Jotta liikunta edistäisi perus- ja keski-ikäisen liikkujan hyvinvointia ja jaksamista sekä energisoisi asiakkaitamme, tulee liikunnan olla rasituksesta huolimatta mielekästä ja palkitsevaa. Liikkumisen tulisi tapahtua reippaasti ja tehokkaan maltillisesti. Näin elimistömme pystyy poistamaan tehokkaasti ja nopeasti liikunnasta syntyneet maitohapot. Liikunnan tulee tällöin tapahtua mielekkäällä kuormitustasolla vauhtikestävyyden ala-alueella ja peruskestävyyden raja maastossa.  Reippaan maltillisesta harjoittelusta elimistö palautuu nopeasti, jolloin liikunnan motiivi säilyy ja liikunta koetaan palkitsevana.  Reipas liikunta on perusliikkuvalle (ja aktiivillekin) terveyttä kehittävää ja jaksamista ja hyvinvointia edistävää. Teholiikunnalla ja tehokkaalla liikunnalla on siis eronsa, kun asiaa katsotaan fysiologian, hyvinvoinnin ja jaksamisen näkövinkkelistä. 

RETRO STEP- tunnin sisällössä ja rakenteessa on huomioitu harjoitustehot, jotta liikkuminen olisi perus- ja keski-ikäisille liikkujille mielekästä, motivoivaa ja palkitsevaa. Ajatuksella ”Reipas liikkuminen on rautaa ja maltti on valttia.”

Valmisohjelma

SPORT 2us®:in tunnit ovat tuotteistettuja ja testattuja tuntikokonaisuuksia, joille on tehty laadulliset raamit. Tuntiraamien tarkoitus on pitää tunnit kohderyhmälleen laadukkaana ja tasalaatuisina. Raamien tarkoitus on luoda tuotteen ympärille uskottavuutta ja luotettavuutta. ”Asiakas tietää mitä ostaa ja mitä saa.” Tasalaatuinen ja raamitettu tuote on kaikkien tuotetta käyttävien osapuolien etu ohjaajien, asiakkaiden ja yrittäjän sekä tuotteen kehittelijän. 

RETRO STEP – tunnit ovat valmistunteja, jotka antavat ohjaajille mahdollisuuden muokata tuntia raamien puitteissa. Tämä mahdollistaa ohjaajille oman ammattitaidon hyödyntämisen tuntia pitäessään. Lisäksi valmisohjelmien tarkoitus on helpottaa ja keventää ohjaajien työkuormaa fyysisesti ja ajallisesti.  

Collage 2019-03-14 13_22_40 (2)

LIsätietoja löydät tunnin sisällöstä ja rakenteesta alla olevan linkin kautta

Ohjaajalisenssi

Ohjaaja voi halutessaan osallistua koulutukseen myös ideapäivä ajatuksella, jolloin hän voi hakea ideoita ja oppia omaan työhönsä. Koulutuksen läpikäynyt ohjaaja voi koulutuksen aikana päättää ottaako valmisohjelmat käyttöönsä vai ei.

Lisenssoitu ohjaaja saa uuden valmisohjelman materiaaleineen ja ohjeineen käyttöönsä 4-5x vuodessa. 

Ohjaaja lisenssi 43€/kk

 

SPORT 2us®:lla on patentti- ja rekisterihallituksen tuotemerkkisuoja ja sen alla olevat tuotteet ovat suojattuja tekijänoikeudella. Tekijänoikeus turvaa monen vuoden työntulosta ja tehtyä työtä, se suojaa tunnin rakennetta, sisältöä ja sen nimikettä.  Tuntirakenteen ja sisällön hyödyntäminen ja tuntinimikkeen luvaton käyttäminen on kiellettyä.

Kouluttaja/Arvot

Kouluttaja

Terhi 

Olen työskennellyt ryhmäliikunnanalalla vuodesta 1991. Pitkän urani on antanut minulle oppia, kokemusta ja näkemystä, jota olen saanut kerryttää monista erilajeista ja työtehtävistä. Lisäksi oppia on tullut matkan varrella kuntohoitajan opinnoista. Urheiluhierojan sekä Personal Trainerin opeista. Vahvuuteni kouluttajan löytyy työkokemuksestani ja halustani jakaa osaamistani eteenpäin. 

Hyvää palautetta kouluttajana olen saanut ohjaavasta, kantaaottavasta ja suoraselkäisestä ohjaustyylistä, jota teen pilke silmäkulmassa, hyvillä mielin rennolla asenteella, mutta napakalla otteella. Kouluttajana mottoni on ”Ilman palautetta ei tapahdu kehitystä.”  Koulutuksellinen tavoitteeni on antaa koulutettavilleni mahdollisimman paljon työkaluja omaan työhönsä, siksi uskon positiivisesti ja rakentavasti annetun palautteen tärkeyteen. 

Haluan, että jokainen koulutettava saa kotimatkalleen mukaansa oppia, näkemystä ja kokemusta, josta voi ammentaa omaan työhönsä sisältöä ja arvoja. 

SPORT 2us:in ARVOT

SPORT 2us® on liikunta-alan yritys, joka haluaa tuottaa liikuntapalveluita asiakkaiden ehdoilla.  Yrityksen ideologian mukaan asiakaspinta voidaan jakaa karkeasti kolmeen ryhmään asiakkaiden liikunnallisten resurssien mukaan. Nämä kolme ryhmää ovat aloittelijat, perus- ja aktiiviliikkujat.

Näillä kolmella ryhmällä on hyvin erilaiset fyysiset resurssit, motoriset taidot ja liikunnalliset motiivit. He kokevat myös liikunnallisen rasituksen hyvin eri tavalla. Näiden erojen tunnistaminen auttaa palvelemaan asiakkaita paremmin.

SPORT 2us® haluaa tuotteillaan palvella perusliikkuvia ja yli 35-vuotiaita liikkujia ja heidän liikunnallisia tarpeitaan reippailla, mielekkäillä, monipuolisilla sekä laadukkailla ja tasalaatuisilla tunneilla.

SPORT 2us ®:in tuntien sisällöissä on huomioitu perusliikkuvien ja yli 35- vuotiaiden liikunnalliset resurssit.

  • Kuormittavuudeltaan tunnit ovat rakennettu reippaan tehokkaiksi, jotta liikkuminen olisi asiakkaille mielekästä kuormituksesta huolimatta. ”Teho liikunnalla ja tehokkaalla liikunnalla on eronsa.”
  • Sisällöltään tunnit ovat suunniteltu mielekkään haastaviksi, jotta liikkuminen olisi palkitsevaa ja motivoivaa.
  • Tuntien ohjauksessa on huomioitu perusliikkuvan asiakkaan kyky hahmottaa liikkeet ja liikesuunnat, jotta tunnin seuraaminen olisi perusliikkuvalle asiakkaille helppoa ja vaivatonta.

Muut tunnit...