MIKSI

X- SPORTTIUS

Kehoa voidaan harjoittaa monin eri tavoin. Kunto ja taidot kehittyvä sillä osa-alueella, jota harjoitetaan. SPORTTIUS- harjoittelun tarkoitus on kehittää kehon toiminnallisuutta ja  rytmisyyttä. Lisäksi harjoitteiden tarkoitus on opettaa lihaksistoa toimimaan oikea rytmisesti sisältä ulospäin. Jotta X- Sporttiuksen ja SPORTTIUS- menetelmän antamat harjoitusvasteet ja hyödyt selkiytyisivät paremmin, pureudun hetkeksi syvemmälle SPORTTIUS- ohjelman maailmaan.

Muuntuvavastus harjoitushyötyjen takana.

Lihakset jaetaan karkeasti voimaa tuottaviin pinnallisiin lihaksiin ja syviin nivelten liikkeitä kontrolloiviin lihaksiin. Voimaa tuottavat lihakset ovat huomattavasti suurempi kokoisia kuin liikettä kontrolloivat pienet lihakset, siksi lihaksilla on liikkeiden aikana eritehtävät.

Vastuksen määrä vaikuttaa siihen, miten tehokkaasti eri lihasrungot ottavat työn liikkeen aikana vastaan. Muuntuvassa harjoitusvastuksessa piilee X- Sporttius välineen salaisuus ja SPORTTIUS harjoitusmenetelmän tehokkuus. X- Sporttiuksen muuntuva harjoitusvastus mahdollistaa sekä kontrolloivien että voimaa tuottavaa lihasrunkojen harjoittamisen.   

Otetaan esimerkkinä olkapäiden harjoittaminen (hartialihas). Liikkeellä vipunosto sivulle, jossa käden nostetaan sivukautta vaakatasoon.

Muuntuva harjoitusvastus.

Muuntuvalla vastuksella tarkoitetaan sitä, että vastuksen määrä kasvaa liikeradan kasvaessa. Liikkeen alkuosassa vastus on kevyt ja liikkeen lopussa vastus on keskiraskas tai raskas. Tämä tarkoittaa sitä, että liikkeen alkuosassa lihastyön ottaa vastaan nivelen liikettä kontrolloivat lihakset ja liikkeen loppuosalla liike siirtyy voimaa tuottavien lihasten hallintaan. Näin nivel ja lihakset toimivat rytmisesti oikein. 

Muuntuvaa vastusta hyödyntämällä saadaan harjoitettua sekä liikettä kontrolloivat että voimaa tuottavat lihasrungot. 

Muuttumaton harjoitusvastus.

Irtopainoilla tehdessä vastus on muuttumaton, jolloin liikkeen aikaan saamiseksi tarvitaan enemmän voimaa. Mikäli vastus on asiakkaalle liikkeen alusta alkaen kuormittava (esim. 2,5- 7kg irtopaino (Kuormittavuuteen vaikuttaa asiakkaasta voimataso)) lähtee liikettä suorittamaan voimaa tuottava pintakudos, jolloin olkanivelen liikettä kontrolloivilla lihaksilla eivät syty liikkeeseen mukaan tehokkaasti. Tällöin nivel saattaa liikkuu epästabiilisti tai virheellisessä rytmissä.

Toistuvan ylikuormittavan harjoittelun vuoksi nivel saattaa kipeytyä ja tulehtua. Nivelten kipeytymiset, johtuu usein miten liikettä kontrolloivien lihasten rytmittymis- ja/tai syttymisongelmasta. Siksi lihaskuntoharjoitteita on hyvä tehdä toiminnallisesti muuntuvaa ja kevyttä/keksiraskasta vastusta hyödyntäen.  

Tässä yksi hyvä syy harjoittaa SPORTTIUS – ohjelmaa lajia varten suunnitellun X- Sporttiuksella. X- Sporttius antaa harjoitteluun muuntuvan vastuksen.

Harjoitustehojen takana, keskivartalon monipuolinen harjoittaminen.

Harjoituskuorman määrä vaikutta siihen, miten keskivartalomme työskentelee liikkeen aikana. Kun keskivartaloon kohdistuva liikekuorma on raskas, on tärkeää, että suojamme rankaamme tehokkaasti keskivartalon lihaksia käyttämällä. 

Keskivartalon lihasten tehtävänä on suojata ja tukea selkärankamme kuormittavan liikesuorituksen aikana. Lihastyö on niin sanotusti paikallaan pitävää ja asentoa ylläpitävää lihastyötä tämän työn suorittaa pääsääntöisesti vahvat pinnalliset lihakset. 

Kun keksivartaloon kohdistuva liikekuorma on kevyt, pystymme hyödyntämään keskivartalon lihaksistoa monipuolisen rytmisesti ja vaihtelevasti työroolista toiseen taivutuksista, ojennuksiin ja kertoihin. Kun liikesuunnat ja asennot vaihtuvat rytmisesti, joutuu vatsalihasten lisäksi selkärangan syvät liikettä kontrolloivat lihakset myös liikkeeseen mukaan aktiivisesti ja rytmisesti. Keskivartalon rytminen ja monipuolinen harjoittaminen parantaa keksivartalon lihasten työskentelyä ja toiminnallisuutta tehokkaasti.

Keskivartalossamme on suuri lihasmassa. Kun vatsa- ja selkälihakset saadaan liikkeelle rytmiseen ja vuoro vaikutteiseen työskentelyyn tehostuu toimintakyvyn rinnalla myös aineenvaihduntaamme. Keskivartalomme tarvitsee siis asentoa ylläpitävää ja toiminnallista harjoitusta. On hyvä ymmärtää, ettei kovilla kuormilla harjoittelu kehitä keskivartalon toiminnallisuutta. Keskivartalon toiminnallinen harjoittelu on turvallista silloin, kun liikekuorma on kevyt.

SPORTTIUS- ohjelmissa keskivartalon työskentelyä hyödynnetään monin eritavoin yhdistelmä harjoitteissa. X- Sporttius antaa harjoitteisiin kevyen vastuksen ja sen lisäksi väline auttaa rytmisten liikkeiden hahmottamisessa.

Keskivartalon yksi suurimmista tehtävistä on ylläpitää kehomme ryhtiä ja tasapinoa, jotta voimme harjoittaa näitä ominaisuutta on X- Sporttiuksen tehtävistä horjuttaa keksivartalon työskentelyä. Kun keskivartalon lihakset, joutuvat korjaamaan tai ylläpitämään asentoa tehostaa se keskivartalon työskentelyä. 

Mitä enemmän horjahtelemme harjoitteiden aikana sitä, enemmän keskivartalomme joutuu tekemään työtä tasapinon ja asennon ylläpitämisen eteen. Mitä paremmin pystymme rytmistä liikettä hallitsemaan, sitä tehokkaammin keksivartalon lihakset (selkä-/vatsalihakset) syttyvät ja toimivat yhteistyössä keskenään. 

Tässä toinen hyvä syy harjoittaa SPORTTIUS – ohjelmaa lajia varten suunnitellun X- Sporttiuksella. X- Sporttius ohjaa ja rytmittää harjoitteita, jolloin harjoitteiden tekeminen on turvallista ja tehostuu. Lisäksi X- Sporttiuksen ansiosta rytmistenliikkeiden hahmottaminen on helpompaa.

X- Sporttius tekee harjoittelusta vaivatonta.

SPORTTIUS- ohjelman harjoitteet perustuvat liikeyhdistelmien ja perusliikkeiden saumattomaan yhdistämiseen. X- Sporttius mahdollistaa liikkeestä liikkeeseen siirtymisen vaivatta ja joustavasti harjoituspattereiden sisällä. Näin harjoittelusta saadaan monipuolista, vaihtelevaa, rymistä, palkitsevaa ja motivoivaa.

X- Sporttius yllättää tekijänsä tehokkuudellaan, helppoudellaan ja monipuolisuudellaan. Tässä siis kolmas syy harjoittaa SPORTTIUS- ohjelmaa lajia varten suunnitelulla X- Sporttius välineellä.

SPORTTIUS on suunniteltu harjoittamaan nimenomaan kehomme toiminnallisuutta ja rytmisyyttä ja sitä varten on suunniteltu harjoitusvälinen X- Sporttius, jotta harjoittelussa saadaan mahdollisimman hyvin hyödynnettyä lihasten rytmiikka ja keskinäistä vuorovaikutusta. 

Seuraavissa videoissa näet, miten samankaltaiselta näyttävät liikkeet harjoittavat lihaksistoamme hyvin eritavoin vastuksesta riippuen. 

RINTA

X-SPORTTIUS : Ensisijaiset suorittajat ylävartalossa: Rinta, etuolkapää ja ojentaja. Kesivartalo rytmisesti mukana asentoaylläpitämässä, kun keksivartaloon kohdistuva vastus muuntuu liikesuorituksen aikana.

IRTOPAINOT: Ensisijainen suorittaja ylävartlossa: Olkapää (hartialihas). Kesivartalo toimii asentoaylläpitävänä yksikkönä, kun keksivartaloon kohdistuva kuorma pysyy samana.

SELKÄ

IRTOPAINOT: Ensisijainen suorittaja: Leveäselkälihas  Kesivartalo toimii asentoaylläpitävänä yksikkönä, kun keksivartalon asento pysyy muuttumattomana. 

X-SPORTTIUS : Ensisijaiset suorittajat: Leveäselkälihas, hatialihaksen (olkapään) etuosa. Kesivartalon lihakset toimivat rytmisenä yksikkönä, kun liika sisältää vuoroin kiertoa ja ojennusta.

OLKAPÄÄT

IRTOPAINOT: Ensisijainen suorittaja: Hartialihas (olkapää), ojentaja. Kesivartalo toimii asentoaylläpitävänä yksikkönä, kun keksivartalon kohdistuva liikekuorma on muuttumaton.

X-SPORTTIUS : Ensisijaiset suorittajat: Hartialiha (olkapää) ja ojentaja. Kesivartalon lihakset toimivat rytmisenä yksikkönä, kun vartalon kulma muuttuu ja jalkojen paino vaihtuu jalata jalalle. Kulmanoja tehostaa selkälihasten työskentelyä.

KIERTOTAIVUTUS

IRTOPAINOT: Ensisijainen suorittaja: Hartialihas (olkapää), ojentaja. Kesivartalo toimii liikkeessä rytmisenä yksikkönä, kun liikeyhdistelmä sisältää vartalon kerto ja taivutusta. Irtopainoilla tehtynä, tulee liikeen hallinta olla äärimmäisen hyvä ja tahti rauhallinen olkanivelen ja selkärangan turvallisuuden vuoksi.  

X-SPORTTIUS : Ensisijaiset suorittajat: Hartialiha (olkapää) ja ojentaja. Kesivartalon lihakset toimivat rytmisenä yksikkönä, kun  liikeyhdistelmä sisältää keksivartalon kieroa ja taivutusta. X- Sporttiuksella tehtynä liikekuorma ei kohdistu liikkeen ääripäähän, jolloin liike on tuvallinen suorittaa olkanivelen ja selkärangan näkökulmasta katsottuna. 

On siis hyvä ymmärtää, mitä ominaisuutta kehossamme haluamme kehittää, ylläpitää tai parantaa. Toinen laji ei ole tosita parempi tai huonompi, vaan kysymys on siitä... mitä haluamme harjoittaa. Kaikesta liikunnasta on hyötyä.

SPORTTIUS harjoittaa tehokkaasti, monipuolisesti ja vaihtelevasti kehomme toiminnallisuutta ja rytmiikkaa. X- Sporttius on väline, joka mahdollistaa SPORTTIUS harjoittelun ja kruuna harjoitusmenetelmän hyödyt.