FX- SPORT

Move And Enjoy

Voimaa, toiminnallisuutta ja vahvuutta.

Miksi FX-SPORT

FX- SPORT- tunnin idea alkoi syntyä ajatusvirrasta, jossa mietin, miten tärkeää voimaharjoittelu olisi perusliikkuvalle ja keski-ikäiselle asiakkaalle, mutta monikaan kohderyhmään kuuluva asiakas ei koe kuntosaliharjoittelua omakseen. Lisäksi tarjolla on monia hyviä voimaharjoitteluun pohjautuvia tunteja, mutta ne ovat usein liian raskaita tai teknisesti liian vaativia tavalliselle peruspeijoonille. Aktiiveille tunnit soveltuvat hyvin. 

Mietin pitkään, millainen voimaharjoitteluun perustuvan tunnin tulisi olla, jotta se palvelisi hyvin perusliikkuvaa ja keski-ikäistä asiakasta. Päässäni oli tunnista ensin monta variaatiota, mutta moni vaihtoehto tuntui liian hankalalta toteuttaa tai liian yksitoikkoiselta suorittaa. Työstin ideaa pitkää, koska halusin sen täyttävän kriteerit, jotka olin tunnille mielessäni asettanut. Tunnin tulisi olla monipuolinen ja selkeä. Voimaliikkeiden tulisi olla asiakkaille teknisesti helppoja perusliikkeitä, jotka olisivat turvallisia suorittaa ja helppoja hallita ja omaksua. Harjoitusvastukset tulisi olla yksilöitävissä vaivattomasti. Lisäksi ohjaajalla tulee olla mahdollisuus ohjeistaa asiakkaita henkilökohtaisesti, mikäli tarvetta on.

Palaset alkoivat loksahtaa kohdalleen, kun sain ajatuksen paikkaharjoitteluna tehtävästä kiertoharjoittelusta, jossa yhdistyy X- Sporttiuksella tehtävät toiminnalliset harjoitteet ja painotangolla tehtävät voimaosiot. Tuntinimike syntyi luonnollisesti X-Sporttius välineen nimestä ja toimnnallisen harjoittelun yhdistelmästä (Functional). Loistava tunti yhdistelmä voimaharjoittelusta ja toiminnallisista harjoitteista näki päivän valonsa ensimmäisen kerran 2013.

Vedin tuntia liki vuoden ja asiakkaat olivat tyytyväisiä, mutta minä en. Tunnissa oli jokin seikka, joka hiersi minua jatkuvasti.  Pohdin asiaa usein, kunnes eräällä kevät talven tunnilla 2014 sain ahaa’ elämyksen. Seuraavalla viikolla marssin tunnille ja ilmoitin asiakkailleni, että olen muokannut tuntia ja tänään on testipäivä… Asiakkaiden ilmeet olivat kaiken puhuvia ”Mitä hittoa? Ei käy! Miksi hyvää muuttamaan???” Rauhoittelin heitä ja lupasin palata entiseen, jos ideani ja muutokseni olisi SUSI. Tunnin päätyttyä, emme palanneet entiseen. Tunti sai sinettinsä ja minä rauhan tunnin vatvomiselta, jo oli aikakin.

SPORT 2us tuntien tuotteistaminen ja laatuunsa saattaminen ei ole ollut minulle viikkojen eikä kuukausien silaus, vaan niitä on työstetty, muokattu ja testattu vuosien ajan, jotta ne ovat kuosissaan ja palvelevat kohderyhmänsä liikunnallisia tarpeita ja resursseja laadukkaasti ja tasalaatuisesti. 

FX- SPORT on SPORT 2us® tuotteistama ja suojaama ryhmäliikuntatunti, joka pohjautuu painotangolla tehtävään voimaharjoitteluun ja toiminnalliseen lihaskuntoharjoitteluun yhdistelmään. 

FX- SPORT ohjaaja koulutus sopii ohjaajille, jotka haluavat palvella asiakkaita monipuolisella kiertoharjoittelutunnilla, jossa tulee hallita voimaharjoittelun perusliiketekniikat.Tunti vaatii ohjaajalta rytmitajua sekä oman kehon rytmiikkaa ja hallintaa, jotta liikemallina toimiminen on mahdollista. Lisäksi ohjaajan tulee osata analysoida asiakkaan liiketekniikoita, jotta henkilökohtainen ohjeistaminen ja ohjaaminen on mahdollista. 

FX-SPORT tunnit ovat raamitettuja tunteja. Raamit suojaavat tuntikokonaisuutta, rakennetta  ja sen sisältöä. Raamitettu tuntirakenne antaa ohjaajan ammattitaidolle ja työlle liikkumavaraa enemmän kuin tarkoin konseptoidut tunnit. Lisäksi raamit takaavat asiakkaille laadukkaan ja tasalaatuisen tuotteen.

Alkavat koulutukset

Rekisteröitymällä SPORT 2us:in koulutusrekisteriin saat tietoa alkavista koulutuksista, vapautuvista koulutuspaikoista, jumppa- ja ideapäivistä sekä uusimmista blogikirjoituksista.

Koulutuksen sisältö/hinta

FX-SPORT koulutus koostuu verkkomateriaalista sekä yhden päivän käytännön koulutuksesta.  

Verkkomateriaali tulee ohjaajille käyttöön muutamia viikkoja ennen käytännön koulutuksen alkua. Verkkomateriaalissa käydään läpi lajin perustaa, sisältöä ja tunti rakennetta sekä harjoitustekniikoita. Lisäksi verkkomateriaali sisältää vapaehtoisia tehtäviä, joita voi halutessaan tehdä. Harjoitteet opettavat hahmottamaan tuntia kokonaisuudessaan ja auttaa ymmärtämään harjoitteiden sisältöä ja tarkoitusta. Verkkomateriaalin tarkoitus on helpottaa asioiden omaksumista ja sisäistämistä varsinaisena koulutuspäivänä aikana. Verkkomateriaali tarkoitus on myös antaa enemmän aikaa käytännön harjoitteiden tekemiseen ja varsinaisen lajitaitojen omaksumiseen. 

Ohjaaminen on käytännön työtä, ihmisten edessä mallina olemista. Siksi haluan käyttää aikaa lajitaitojen opettamiseen ja suoritustekniikoiden hiomiseen, jotta jokainen ohjaaja kokee varmuutta ja nautintoa asiakkaiden eteen mennessään. 

Koulutuksen hinta

120€


(Sisältää arvolisäveron. Ovh. 160€)

Koulutuksiin otetaan mukaan 12- 15 ohjaajaa.  Koulutuksen varausmaksu on 10€, joka hyvitetään kurssin loppusummasta.

X-Sporttius väline /Harjoitusvasteet

X-Sporttius

X-Sporttius on hyötymallisuojattu, pieneen tilaan mahtuva, helppokäyttöinen, miellyttävä ja monipuolinen harjoitusväline, joka on suunniteltu SPORTTIUS- tuntia varten. Välinen mahdollistaa vaivattomasti helppojen peruslihaskuntoliikkeiden harjoittamisen sekä monipuolisten ja tehokkaiden toiminnallisten harjoitteiden tekemisen. Väline sallii laajojen liikeratojen käytön sekä vuorotahtisten ja epäsymmetristen liikkeiden suorittamisen, jolloin keskivartalon rytminen harjoittaminen kiertoina, taivutuksina ja ojennuksina on liikepattereiden sisällä mahdollista. Lisäksi välinen mahdollistaa vaivattoman ja jouhevan siirtymisen liikesarjasta toiseen, jolloin eri lihasryhmien välinen vuorovaikutus ja toiminnallisuus pääsee hyvin oikeuksiinsa. 

Harjoitusvasteet

FX- SPORT -tunnilla yhdistyy kaksi loistavaa tapaa harjoittaa lihaskuntoa. Monipuoliset ja rytmikkäät toiminnalliset harjoitteet kehittävät ja parantavat keskivartalon rytmiikkaa, lihasten yhteistyötä ja kehon toiminnallisuutta.  Voimaosiot yllä pitää ja parantaa peruspeijoonille tärkeää arkivoimaa ja lihaskestävyyttä. Nämä harjoitusmenetelmät yhdessä tekevät kehosta ryhdikkään ja rytmikkään paketin, joka toimii tarkoituksen mukaisesti ja tehokkaasti.

FX- SPORT –tunnin toiminnalliset harjoitteet eivät perustu voimaan eikä kovaan vastukseen, vaan ne perustuvat kehon ryhdin, rytmiikan ja liikkuvuuden harjoittamiseen.  Harjoitus välinen X- Sporttius antaa toiminnallisiin harjoitteisiin kevyen tai keksiraskaan vastuksen, jolloin toiminnallisten harjoitteiden aikana keksivartalon rytminen harjoittaminen taivutuksina, kiertoina ja ojennuksina on turvallisesti mahdollista.  

FX- SPORT – tunnin voimaosiossa hyödynnetään painotankoja, jolloin asikkaat voivat lisätä tai vähentää kuormaa omien voimavarojen ja päivän kuntonsa mukaan. Tarkoituksena on ylikuormittaa harjoitettavaa lihasryhmää niin, että lihas väsyy ja uupuu voimaosion aikana. Toistomäärät voimaosioissa on 4x 8-12. Tavoitteena on tehdä harjoitteet napakasti ja lihaksia selkeästi ylikuormittaen. Koska kuormat tunneilla ovat perusliikkuvalle napakat, kiertää ohjaaja voima osioiden aikana asiakkaiden keskuudessa, korjaten, neuvoen, haastaen ja hilliten… Ajatuksella tekniikka ennen kuormaa.  Tässä kohtaa ohjaajan ammattitaito ja osaaminen pääsee oikeuksiinsa.a

Valmisohjelma

SPORT 2us®:in tunnit ovat tuotteistettuja ja testattuja tuntikokonaisuuksia, joille on tehty laadulliset raamit. Tuntiraamien tarkoitus on pitää tunnit kohderyhmälleen laadukkaana ja tasalaatuisina. Raamien tarkoitus on luoda tuotteen ympärille uskottavuutta ja luotettavuutta. ”Asiakas tietää mitä ostaa ja mitä saa.” Tasalaatuinen ja raamitettu tuote on kaikkien tuotetta käyttävien osapuolien etu ohjaajien, asiakkaiden ja yrittäjän sekä tuotteen kehittelijän. 

FX-SPORT- tunnit ovat valmistunteja, jotka antavat ohjaajille mahdollisuuden muokata tuntia raamien puitteissa. Tämä mahdollistaa ohjaajille oman ammattitaidon hyödyntämisen tuntia pitäessään. Lisäksi valmisohjelmien tarkoitus on helpottaa ja keventää ohjaajien työkuormaa fyysisesti ja ajallisesti.  

Ohjaaja lisenssi ja väline leasing

Ohjaaja lisenssi

Ohjaaja voi halutessaan osallistua koulutukseen myös ideapäivä ajatuksella, jolloin hän voi hakea ideoita ja oppia omaan työhönsä. Koulutuksen läpikäynyt ohjaaja voi koulutuksen aikana päättää ottaako valmisohjelmat käyttöönsä vai ei.

Lisenssoitu ohjaaja saa uuden valmisohjelman materiaaleineen ja ohjeineen käyttöönsä 4-5x vuodessa. 

SPORT 2us®:lla on patentti- ja rekisterihallituksen tuotemerkkisuoja ja sen alla olevat tuotteet ovat suojattuja tekijänoikeudella. Tekijänoikeus turvaa monen vuoden työntulosta ja tehtyä työtä, se suojaa tunnin rakennetta, sisältöä ja sen nimikettä.  Tuntirakenteen ja sisällön hyödyntäminen ja tuntinimikkeen luvaton käyttäminen on kiellettyä koulutuksen jälkeen.

Väline leasing

Väline leasing sopimus antaa yrityksille/toiminimille oikeuden välineiden käyttöön ja huoltamiseen. Käyttö- ja huolto-oikeussopimuksen ansiosta lajia ohjaavat tahot voivat huoletta pitää tunteja aina ehjillä ja toimivilla välineillä. 

X- Sporttius koostuu vastuskuminauhoista, käsi kahvoista ja jalka remmeistä. Kaksi viimeiseksi mainittua osaa ovat ajattomia. Yrittäjän näen typeräksi ja moraalittomaksi heittää toimivia osia roskiin kuminauhan kuoleuduttua. Siksi leasing sopimus antaa oikeuden huoltaa välineitä tarvittaessa. Huoltopaketti tulee asiakkaille automaattisesti.  Käyttö- ja huolto-oikeussopimuksen ansiosta välineen kustannukset saadaan alemmaksi, jolloin välineiden kuukausi kustannukset ovat pienet. 

X- Sporttius on SPORT 2us® suunnittelema harjoitusvälinen, jolla on patentti- ja rekisterihallituksen myöntämä hyötymallisuoja, välineen kopioiminen tai sen luvaton käyttö on kiellettyä. 

Ohjaaja lisenssin ja välineiden kuukausi hinta

Ohjaaja lisenssi 43€/kk (alv 10%)
Välinen leasing 3,60€/välinen/kk (alv 24%)

Kuukausi erään vaikuttaa välineiden määrä. Esimerkiksi: Kolmestakymmenestä (30) välineestä leasing on 108€/kk. Tämä tarkoittaa sitä, että lisenssin ja välinekulujen kattamiseksi tarvitsee 4-6 uutta kk-asiakasta.

Mikäli välineet ovat käytössä SPORTTIUS-tunnin osalta, ei uutta leasingsopimusta tarvitse tehdä FX- SPORT tuntia varten.

Kouluttaja/Arvot

Kouluttaja

Terhi 

Olen työskennellyt ryhmäliikunnanalalla vuodesta 1991. Pitkän urani on antanut minulle oppia, kokemusta ja näkemystä, jota olen saanut kerryttää monista erilajeista ja työtehtävistä. Lisäksi oppia on tullut matkan varrella kuntohoitajan opinnoista. Urheiluhierojan sekä Personal Trainerin opeista. Vahvuuteni kouluttajan löytyy työkokemuksestani ja halustani jakaa osaamistani eteenpäin. 

Hyvää palautetta kouluttajana olen saanut ohjaavasta, kantaaottavasta ja suoraselkäisestä ohjaustyylistä, jota teen pilke silmäkulmassa, hyvillä mielin rennolla asenteella, mutta napakalla otteella. Kouluttajana mottoni on ”Ilman palautetta ei tapahdu kehitystä.”  Koulutuksellinen tavoitteeni on antaa koulutettavilleni mahdollisimman paljon työkaluja omaan työhönsä, siksi uskon positiivisesti ja rakentavasti annetun palautteen tärkeyteen. 

Haluan, että jokainen koulutettava saa kotimatkalleen mukaansa oppia, näkemystä ja kokemusta, josta voi ammentaa omaan työhönsä sisältöä ja arvoja. 

SPORT 2us:in ARVOT

SPORT 2us® on liikunta-alan yritys, joka haluaa tuottaa liikuntapalveluita asiakkaiden ehdoilla.  Yrityksen ideologian mukaan asiakaspinta voidaan jakaa karkeasti kolmeen ryhmään asiakkaiden liikunnallisten resurssien mukaan. Nämä kolme ryhmää ovat aloittelijat, perus- ja aktiiviliikkujat.

Näillä kolmella ryhmällä on hyvin erilaiset fyysiset resurssit, motoriset taidot ja liikunnalliset motiivit. He kokevat myös liikunnallisen rasituksen hyvin eri tavalla. Näiden erojen tunnistaminen auttaa palvelemaan asiakkaita paremmin.

SPORT 2us® haluaa tuotteillaan palvella perusliikkuvia ja yli 35-vuotiaita liikkujia ja heidän liikunnallisia tarpeitaan reippailla, mielekkäillä, monipuolisilla sekä laadukkailla ja tasalaatuisilla tunneilla.

SPORT 2us ®:in tuntien sisällöissä on huomioitu perusliikkuvien ja yli 35- vuotiaiden liikunnalliset resurssit.

  • Kuormittavuudeltaan tunnit ovat rakennettu reippaan tehokkaiksi, jotta liikkuminen olisi asiakkaille mielekästä kuormituksesta huolimatta. ”Teho liikunnalla ja tehokkaalla liikunnalla on eronsa.”
  • Sisällöltään tunnit ovat suunniteltu mielekkään haastaviksi, jotta liikkuminen olisi palkitsevaa ja motivoivaa.
  • Tuntien ohjauksessa on huomioitu perusliikkuvan asiakkaan kyky hahmottaa liikkeet ja liikesuunnat, jotta tunnin seuraaminen olisi perusliikkuvalle asiakkaille helppoa ja vaivatonta.

Muut tunnit...