SPORT2us® / Toiminnallista lihaskuntoa /Miten?

Lihaskuntotunnin rakentaminen...

Mitä halutaan harjoittaa?

Moni voisi otaksua, että lihaskuntotunnin rakentaminen on sisällöllisesti, tehollisesti ja laadullisesti helppoa ja vaivatonta. Asia ei ole niin yksinkertainen, kun olettaa saattaa. Lihaskuntotuntia rakentaessa on hyvä käydä läpi seuraavia pohdintoja…

Lihakuntoharjoittelun voi ryhmäliikunnan osalta jakaa karkeasti kolmeen katekoriaan… lihaskestävyys/kestovoima harjoitteluun, toiminnalliseen voimaharjoitteluun ja toiminnalliseen harjoitteluun. Näillä kolmella harjoitusmenetelmällä harjoitetaan lihaksistoamme hyvin eri tavoin. Tuntia rakentaessa on hyvä tietää, miten eri harjoitustapoja voi hyödyntää lihaskuntotuntia tehdessä. On siis eri asia harjoittaa lihaskestävyyttä, toiminnallista voimaa tai kehon toiminnallisuutta. Näillä jokisella harjoitustavalla on omat ominasi piirteensä… suoraviivaisuus, vaativuus ja monipuolisuus.

Onko sama kenelle tunti tehdään?

Lisäksi lihaskuntotuntia suunniteltaessa on hyvä pohtia tarkoin, kenelle tunti on suunnattu tehollisesti ja sisällöllisesti. Mitä tarkemmin lihaskuntotuntia rakentaessa pystyy analysoimaan kohderyhmän liikunnallisia resursseja ja tarpeita, sitä asiakaslähtöisemmän, laadukkaamman ja tasalaatuisemman lihaskuntotunnin pystyy toteuttamaan.

 Laadukkaan ja tasalaatuisen lihaskuntotunnin tulee olla tunti rakenteeltaan ja liike sisällöltään aina samankaltainen, jolloin asiakkaat tietävät millaisen tunnin he saavat.  Kun asiakasryhmä on valittu ja tunnin karkea rakenne on suunniteltu alkaa tunti sisällön pohtiminen. Millainen tunnin tulee olla tehollisesti ja sisällöllisesti ja mitä tunnilla halutaan harjoittaa, jotta se palvelee kohderyhmään  liikunnallissia tarpeita mahdollisimman hyvin ja täyttää tunnille asettetut tavoitteet ja sisällölliset raamit. 

Mikä motivoi ja palkitsee?

Tunnin tehokkuus tulee aina pohtia valitun kohderyhmän mukaan. Asiakkaiden tulee kokea tunti sisältöineen ja tehoineen palkitsevana ja motivoivana. Kohderyhmälle liian raskas, kevyt, helppo tai vaativa tunti voi viedä asiakkailta motiivaation ja liikunnan ilon mennessään. Tämän vuoksi kohderyhmäanalyysi on äärimmäisen tärkeä. Ei siis ole aivan sama miten tunnit sisällölliseti ja tehollisesti rakennetaan. 

Lihaskuntotunnin suunnittelu ei ole aivan yksiselitteistä ja yksi viivasta. Olipa mikä tahansa ryhmäliikuntatunti kysymyksessä, niin ryhmäliikunnan ohjausta hyvä ymmärtää isommassa mittakaavassa… Ajatuksella kenelle, mitä, miten ja miksi.

SPORTTIUS® on toiminnallinen lihaskuntotunti, joka on tarkoitettu tehoiltaan ja sisällöltään perusliikkuville ja keski-ikäisille asiakkaille. Tunnilla yhdistyy peruslihaskunto liikkeet ja monipuoliset toiminnalliset harjoitteet. Peruslihaskuntoliikkeillä on tarkoitus ylläpitää lihasten arkivoimaa ja kehittää liikehallintaa. Toiminnallisten harjoitteiden tarkoitus on harjoittaa kehon rytmiikkaa ja toiminnallisuutta. Epäsymmetrisillä ja vuorotahtisilla harjoitteilla on tarkoitus harjoittaa keskivartalon hallintaa ja aktiivisuutta sekä parantaa lihasten yhteistyötä. Jotta toiminnallisen harjoittelun hyödyt ja kohderyhmän liikunnalliset resurssit kohtaisivat, on harjoitteissa huomioitu tarkoin…

  • Vastuksen voimakkuus, jotta kehon toiminnallisuuden harjoittaminen on mahdollista.
  • Toistomäärät, jotta harjoitteiden tekeminen olisi kohderyhmälle sopivan haasteellista ja palkitsevaa.  
  • Liikevariaatiot, jotta harjoitteet ovat asiakkaille monipuolisia, vaihtelevia ja motivoivia
  • Liiketempo, jotta asiakkiden on helppo seurata harjoitteita ja suorittaa niitä.

Yleiskoulutukset

Ryhmäliikunnanohjauksen perusteet

Koreografia ja pedagogia koulutus

Toiminnallisen lihaskuntoharjoittelun koulutus.

Rekisteröidy SPORT 2us®:in ohjaajarekisteriin

SPORT 2us® lähettää ohjaajarekisterin
kautta sähköpostiisi tietoa SPORT 2us:in järjestämistä koulutuksista, ideapäivistä ja kursseista sekä muista ohjaajan työhön liittyvistä ajatuksista. 
Valitse listalta kiinnostuksen kohteesi, joiden osalta haluat tietoa.


 Klikkaamalla lomakkeessa olevaa ”REKISTERÖIDY” painiketta HYVÄKSYT sähköposti osoitteesi SPORT 2us:in käyttöön.
  

SPORT 2us®:in Ohjaajarekisteri

* indicates required
Valitse kiinnostukseen kohteet