SPORT2us® / Mitä tulisi huomioida lihaskuntotuntia suunnitellessa…

Lihaskuntotunnin rakentaminen...

Moni voisi otaksua, että lihaskuntotunnin rakentaminen on sisällöllisesti, tehollisesti ja laadullisesti helppoa ja vaivatonta. Asia ei ole niin yksinkertainen, kun olettaa saattaa. Lihaskuntotuntia rakentaessa on hyvä käydä läpi seuraavia pohdintoja…

  • Kenelle lihaskuntotunti rakennetaan… Millaisia asiakkaita tunnilla halutaan palvella aloittelijoita, perusliikkuvia tai aktiiveja.   
  • Mitä harjoitusmenetelmiä tunnilla hyödynnetään. Pohjautuuko tunnin harjoitteet kestovoima harjoitteluun, toiminnalliseen voimaharjoitteluun vai toiminnalliseen harjoitteluun. Lihaksistoa voidaan harjoittaa hyvin eritavoin, siksi on hyvä päättää ja linjata mitä osa-alauetta lihaskuntotunnilla halutaan harjoittaa. On eri asia harjoittaa lihaskestävyyttä, toiminnallista voimaa tai kehon toiminnallisuutta. 
  • Kun kohderyhmä ja harjoitusmenetelmä on valittu, tulle tämän jälkeen pohtia, millainen sisältö palvelee kohderyhmään kuuluvien asiakkaita liikunnallisia tarpeita ja motiiveja parhaiten… 
  • Millaisia toistomääriä kohderyhmälle on hyvä käyttää, jotta kohderymään kuuluvat kokevat harjoittelun motivoivana.
  • Millaisia liikkeitä tunti voi sisältää, jotta haasteet ja tunnin vaativuustaso on tasapainossa kohderyhmän motoristen taitojen osalta.   

Onko sama kenelle tunti tehdään?

Onnistumisentunne on tae motivaation syntymiseen ja säilymiseen. Siksi on tärkeää, että ohjaajina ymmärrämme asiakkaidemme liikunnallia tarpeita. Mitä tarkemmin lihaskuntotuntia rakentaessa pystyy analysoimaan kohderyhmän liikunnallisia resursseja ja tarpeita, sitä asiakaslähtöisemmän, laadukkaamman ja tasalaatuisemman lihaskuntotunnin pystyy toteuttamaan. Asiakkamme eivät ole samasta puusta veistettyjä, vaan eri kohderyhmiin kuuluvat asiakkaamme kokevat liikaunnan haasteet hyvin eri tavoin.   

Mikä motivoi ja palkitsee?

Tunnin tehoilla on suuri merkitys motivaation syntymiseen tai sammumiseen. Siksi on tärkeää, että osaamme tuntia rakentaessa huomioida harjoitteiden kuormittavuuden asiakasryhmälle sopivaksi. Mikäli asiakas kokee harjoitteen liian kuormittavana tai liian kevyeneä hänen intonsa sammuu pa…kan fiilisken myötä.  Asiakkaan tulee kokea tunti palkitsevana, siksi tunnin tehokkuudella on suuri merkitys. Teholliset elemetit tulee aina pohtia valitun kohderyhmän mukaan.

Lisäksi asiakkaiden tulee kokea tunti sisällöltään palkitsevana. Tällä tarkoitan sitä, että harjoitteita suunnitellessa tulee pohtia, millaiset ovat kohderyhmän motoriset edellytykset. Miten valittuun kohderyhmään kuuluvat asiakkaat hamottavat liikekieltä, miten he aistivat ja hahmottavat omaa kehoaan. Millaiset liikkeet ja harjoitteet kohderyhmä kokee riittävän helpoiksi tai haastaviksi tai vaativiksi. Oikein kohdennettu liikevalikoima palkistsee ja ruokkii asiakkaiden motivaatiota.  

Lihaskuntotunnin suunnittelu ei ole aivan yksiselitteistä ja yksi viivasta. Olipa mikä tahansa ryhmäliikuntatunti kysymyksessä, niin ryhmäliikunnan ohjausta on hyvä oppia ymmärtää isommassa kuvassa… ajattelmaan kenelle, mitä, miten ja miksi.

Toiminnallinen lihaskuntotunti...

SPORTTIUS® on toiminnallinen lihaskuntotunti, joka on tarkoitettu tehoiltaan ja sisällöltään perusliikkuville ja keski-ikäisille asiakkaille. Tunnilla yhdistyy peruslihaskunto liikkeet ja monipuoliset toiminnalliset harjoitteet. Peruslihaskuntoliikkeillä on tarkoitus ylläpitää lihasten arkivoimaa ja kehittää liikehallintaa. Toiminnallisten harjoitteiden tarkoitus on harjoittaa kehon rytmiikkaa ja toiminnallisuutta. Epäsymmetrisillä ja vuorotahtisilla harjoitteilla on tarkoitus harjoittaa keskivartalon hallintaa ja aktiivisuutta sekä parantaa lihasten yhteistyötä. Jotta toiminnallisen harjoittelun hyödyt ja kohderyhmän liikunnalliset resurssit kohtaisivat, on harjoitteissa huomioitu tarkoin…

  • Vastuksen voimakkuus, jotta kehon toiminnallisuuden harjoittaminen on mahdollista.
  • Toistomäärät, jotta harjoitteiden tekeminen olisi kohderyhmälle sopivan haasteellista ja palkitsevaa.  
  • Liikevariaatiot, jotta harjoitteet ovat asiakkaille monipuolisia, vaihtelevia ja motivoivia
  • Liiketempo, jotta asiakkiden on helppo seurata harjoitteita ja suorittaa niitä.

Yleiskoulutukset

Ryhmäliikunnanohjauksen perusteet

Koreografia ja pedagogia koulutus

Toiminnallisen lihaskuntoharjoittelun koulutus.

Rekisteröidy SPORT 2us®:in ohjaajarekisteriin

SPORT 2us® lähettää ohjaajarekisterin
kautta sähköpostiisi tietoa SPORT 2us:in järjestämistä koulutuksista, ideapäivistä ja kursseista sekä muista ohjaajan työhön liittyvistä ajatuksista. 
Valitse listalta kiinnostuksen kohteesi, joiden osalta haluat tietoa.


 Klikkaamalla lomakkeessa olevaa ”REKISTERÖIDY” painiketta HYVÄKSYT sähköposti osoitteesi SPORT 2us:in käyttöön.
  

SPORT 2us®:in Ohjaajarekisteri

* indicates required
Valitse kiinnostukseen kohteet