Ryhmäliikunnanohjaus on yhteiskunnallisesti arvokas työ.

Tuleeko sinun koskaan ajateltua sitä, kuinka arvokasosa työmme on tätä yhteiskuntaa ja kuinka paljon me ryhmäliikunnan ohjaajina voimme vaikuttaa ihmisten jaksamiseen, hyvinvointiin ja itsetuntoon.  Meidän työllä on todella merkitystä yksilöllisestä ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta katsottuna. Siksi meidän ohjaajaien tulee aika ajoin uskaltaa pysähtyä ja katsoa oman työmme sisältöä ja laatua syvälle silmiin… Meidän täytyy uskaltaa kyseenalaistaa omaa työtämme, jotta voimme palvella asiakkaitamme hyvin ja laadukkaasti.

Luin taannoin tavallisen asiakkaan kirjoittaman Facebook viesti, joka meni näin ”Voisiko osa syy ihmisten liikkumattomuuteen olla myös liikunta-alan ammattilaisten?”  Hmmm… Toivon nyt, että pysähdyt hetkeksi miettimään reaktiotasi. Mitä moinen lausahdus herättää sinussa… Saiko viestin sisältö sinun veresi kiehumaan ja nousemaan sinut puolustus kannalle? Vai havahduitko siihen, ettet ole koskaan moista edes miettinyt, voisiko palautteen sisällössä olla sanomaa? Vai vastasitko väitteeseen sanomalla… kyllä, olen samaa mieltä. 

Minusta asiakkaan kriittisen palautteen äärelle olisi hyvä pysähtyä. Voisikohan palautteessa olla hitunen ajatusta? Olemmeko ajan virrassa erkaantuneet liikunnan perimmäisestä ideasta. Liikunnan ilosta, hyvän olon tunteesta ja onnistumisista.   Kun asiaa miettii asiakkaiden näkökulmasta ja ottaa huomioon eri asiakasryhmien taidolliset tekijät, fyysiset resurssit ja motivaatiolliset seikat… Joudun toteamaan, että olen kirjoittajan kanssa samaa mieltä ja sanon tämän liki 30- vuoden kokemuksesta. Mielikuvallisesti ja tehollisesti ryhmäliikunta on vuosien varrella muuttunut teho, suoritus ja tavoite keskeiseksi. Nämä arvot palvelevat ja motivoivat nuoria aikuisia ja aktiiviliikkujia, mutta ei tavallisia perusliikkujia / keski-ikäisiä asiakkaita. Aktiivi- ja perusliikkujilla on hyvin erilaiset resurssit liikuntaan taidollisesti ja fyysisesti motivaatiosta puhumattakaan. Me ammatti osaajina voimme palvella erikohderyhmiin kuuluvia asiakkaita hyvin, kun ymmärrämme kohderyhmien liikunnallisia eroja.

Asiakkaan kommentti on pistävä, mutta syystäkin.  Mielestäni emme voi kiertää vastuuta aiheen tiimoilta, koska se olisi vastuutonta, raukkamaista ja tosi asioiden kieltämistä. Kyllä liikunta-alan osaajillakin täytyy olla rohkeutta katsoa itseään peliin ja myöntää nöyrästi se, että emme ole osanneet ajan virrassa pysähtyä miettimään asioita asiakkaiden näkökulmasta. Mekin olemme sokaistuneet mediaan synnyttämään mielikuvaan ja siksi olemme karkoittaneet asiakkaitamme pois ryhmäliikunnan piiristä. Vastuu on siis osin myös meidän. Ei virheen myöntäminen ole heikkoutta tai huonommuutta, vaan se on viisautta ja järkevää nöyryyttä.

Jotta ryhmäliikunnan ohjaajina saamme aikaiseksi yksilöllistä ja yhteiskunnallista hyvää, meidän tulee ymmärtää erikohderyhmien liikunnallisia tarpeita paremmin, meidän tulee osata kohdentaa osaamisemme tarkemmin asiakkaillemme sopivaksi. Me voimme palvella käsi kädessä aktiiveja, perusliikkujia ja aloittelijoita, mutta emme samoilla tehoilla ja sisällöillä. Työmme jatkuvuuden kannalta on äärimmäisen tärkeää, että opimme tarkemmin määrittelemään tuntisisältöjä kohderyhmilleen sopivamaksi.  Mitä tarkemmin osaamme pohtia tuntien sisältöjä, tehoja ja laatua, sitä paremmin tuotteemme myyvät ja palvelevat asiakkaiden liikunnallisia tarpeita. Näin saamme ryhmäliikunta tunneistamme asiakkaillemme houkuttelevampia, palkitsevampia ja motivoivampia. Meillä ryhmäliikunnan ohjaajilla olisi paljon annettavaa tähän tilanteeseen. Ei siis ole aivan sama, miten työmme teemme. Työmme sisällöllä ja laadulla on todella väliä.

Toivottavasti ajatukseni sai sinut pohtimaan työtäsi uudesta näkökulmasta ja näet sen, miten tärkeää työtä saat tehdä asiakkaiden hyvinvoinnin, terveyden ja jaksamisen eteen. Mikäli innostuit kouluttautumisesta niin lupaan tehdä parhaani, että sinä saat uusia näkökulmia, ajatuksia ja työkalja laadukkaiden tuntien suunnitteluun ja pedagogiseen toteuttamiseen. Minä olen ohjaajana urani loppu puolella ja jos suinkin voin jakaa liki 30-vuoden tuomaa kokemusta ja näkemystä uusille innokkaille ryhmäliikunnan ohjaajille teen sen enemmän kuin mielelläni.  

– Terhi- 

Yleiskoulutukset

Ryhmäliikunnan ohjauksen perusteet.

Toiminnallisen lihaskuntoharjoittelun koulutus.

Koreografia ja pedagogia koulutus