Toiminnallisen lihaskuntoharjoittelun koulutus

Toiminnallisen lihaskuntoharjoittelun koulutus.

Lihaskuntoa voidaan harjoittaa eri metodein. Tärkeintä on ymmärtää lihaskuntoharjoitteiden tarkoitusperää, mitä harjoitusvasteita eri lihaskuntoharjoitteista haetaan ja kenelle hajoitteet ovat tarkoitettu. Koulutuksessa käydään läpi, mitä eroa on harjoittaa kestovoimaa, toiminnallista voimaa ja toiminnallista arkivoimaa. Tarkoituksena on syventää näkemystä lihakuntoharjoittelusta.

Koulutuksessa käydään läpi lihaskuntoharjoittelun liikeperustaa ja kehon rytmiikkaa, jotta toiminnallisista harjoitteista saadaan jalostettua ja kehitettyä asiakkaille monipuolisia ja vaihtelevia liikekokonaisuuksia. Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille hyvää liikepankkia tuntisuunnittelun ja harjoitekehittelyn toteuttamiseen. 

Lisäksi pureudumme lihaskuntoharjoitteiden harjoitusvasteisiin sekä vastuksen merkitykseen lihaskuntoharjoittelussa. Vastuksen merkitys lihaskuntoharjoittelussa on merkittävä, joten sen merkitystä toiminnallisessa harjoittelussa on hyvä ymmärtää. Mitä harjoitamme, miten harjoitamme ja miksi harjoitamme. Tavoitteena on selkeyttää toiminnallisen lihaskunto harjoittelun kokonaiskuvaa, tarkoitusperiä ja harjoitusvasteiden sisältöä.

120€

Norm. 160€

sis.alv. 24%

Tulevat toiminnalliset koulutukset

Kuhunkin koulutukseen on 12. koulutuspaikkaa. Koulutuspaikan vahvistaminen tapahtuu lähempänä koulutuspäivön ajankohtaa. Vahvistusviesti tulee antamaasi/ annettuihin  sähköposti osoitteisiin. 

KOULUTTAJA

-Terhi-

Terhi on tehnyt liki 30 vuoden uran ryhmäliikunnan ohjaajana. Ura on alkanut jo vuonna 1989 ja jatkuu edelleen. Pitkäkokemus tuo kouluttajalle vankkaa osaamista kouluttajan työhön ja antaa vahvaa kokonaisnäkemystä ryhmääliikunnan ohjaajan työstä, josta on hyvä ammentaa osaamista omaan uraan.

Kiitosta kouluttaja on saanut kantaaottavasta, perustelevasta ja opastavasta tyylistä kouluttaa. Hänen mottonsa on ”Ilman hyvää ja kehittävää palautetta, ei voi kehittyä osaajana.”  Tähän mottoon nojaten, hyvän tuulinen kouluttaja antaa koulutettavilleen mukaan jalostettavaksi tietoa, taitooa ja osaamista. 

KOULUTUKSEN PERUSTA

Mitä saan koulutuksesta?

Hyvä ohjaaja

Laitan sinulle ajatuksiani lihaskuntoharjoittelusta ja sen ohjaamisesta, jotta sinä voit arvioida näkemystäni ja voit halutessasi punnita, saisitko näkemyksestäni ja osaamisestasi itsellesi lisää oppia ja syvällisempää näkemystä työhösi.

Pitkä urani on opettanut minua näkemään asioita syvemmin ja analyyttisemmin. Asiat eivät siis ole enää, joko tai – kyllä tai ei. Kysymys on kokonaisuuden ymmärtämisestä miksi ja miten. Lihaskuntoharjoittelua ohjatessa ohjaan tulee löytää peruste tekemiselleen… Mitä minä harjoitan, miksi minä harjoitan ja miten minä harjoitan ja kenelle minä harjoituksen teen.

Lisäksi ohjaajan tulee lihaskuntotuntia ohjatessaan olla kriittinen omalle suoritustekniikalleen, tämä johtuu siitä, että suurin osa asiakkaistamme oppii asioita visuaalisesti näkemällä. Asiakkaat karrikoivat hyvin tarkoin ohjaajan liikekieltä, siksi ohjaajan liiketekniikoiden tulee kestää päivän valoa.   

Ohjaajan rakentaessa asiakkailleen lihaskuntotuntia, hänen tulee valita tunnin tarkoitus. Kysymys siis kuuluu, mitä ohjaaja haluaa tunnilla harjoittaa kestovoimaa, arkivoimaa, toiminnallista voimaa vai kehon toiminnallisuutta. Jokainen harjoitusmenetelmällä on ryhmäliikunnassa omat koukkunsa ja näiden asioiden ymmärtäminen vaatii ohjaajalta syvempää ymmärrystä lihaskuntoharjoittelusta. Ei siis ole aivan sama mitä tunnilla touhuaa ja tekee.

OSAAMISEN PERUSTA

Lihaskuntotunteja ohjatessa perusanatomia osaaminen on osaamisen ydin.  Peruslihaskunto tunteja ohjatessaan ohjaajan tulee tietää päälihasryhmät ja niiden työtehtävät. Mitkä lihakset, vetävät, työntävät, lähentävät, loitontavat jne… Jotta ohjaaja voi rakentaa toimivan ja monipuolisen tuntikokonaisuuden, on ohjaajan hyvä myös tietää vahvojen avustajien merkitys lihaskuntoharjoitteita suunnitellessaan.

Mikäli ohjaaja valitsee peruslihaskuntotunnin sijaan toiminnallisen harjoitteluntunnin, on perusanatomian lisäksi ymmärrettävä liikerytmiikkaa, kehon hallintaa ja osattava analysoida liikeyhdistelmiä. Liikkeiden analysointi on tärkeää, jotta ohjaaja ymmärtää mitä harjoituksella haetaan ja mitä menetelmää tai vastusta harjoitteessa voidaan turvallisesti hyödyntää. On eri asia opettaa toiminnallisia harjoitteita yksilölle kuin ryhmälle.

OHJAAMINEN

Lihaskuntotuntia ohjatessa ohjaajan tulee hallita perusliikkeiden tekniikat ja niiden ydinkohdat. Yleisesti ohjatessaan ohjaaja käyttää ja hyödyntää liikkeiden ydinkohtia teknisiä neuvoja antaessaan. Haastavissa tilanteissa ohjaaja, voi joutua yksilöohjaustilanteeseen, jolloin ohjaajan ammatitaito pääsee oikeuksiinsa. Ohjaajan on hyvä osata tulkita liikkeiden rytmiikkaa ja tekniikkaa. Tässä kohtaa puhutaan liikeanalyysitaidosta.

Liikeanalyysia osatessaan ohjaaja voi löytää asiakkaalta tekniikkavirheen, joka aiheuttaa asiakkaalle esim. kipua. Ryhmäliikunnassa löytyy monia liikehallinnallisia seikkoja, jotka voivat aiheuttaa asiakkaalle tai ohjaajalle itselleen pitkässä juoksussa ongelmia. Näiden seikkojen tiedostaminen auttaa ohjaajaa itseään parantamaan liiketekniikkaansa ja antaa ohjaajalle toimivia työkaluja asiakkaiden parempaan ohjeistamiseen. 

TUNNIN RAKENTAMINEN

Usein kuuluu sanottavan, että asiakkaat voivat itse halutessaan muokata tuntia itselleen sopivaksi, siksi kuka vain oikeastaan voi vetää lihaskunto tuntia. STOP! Tunnin rakentaminen vaatii ohjaajalta kokonaiskuvan ymmärtämistä. Ei siis todellakaan ole se ja sama kuka tuntia ohjaa.

Ohjaajan tulee tuntia rakentaessa osata analysoida asiakkaiden liikunnallisia resursseja, jotta hän voi rakentaa tunnistaan asiakkailleen sopivan tuntikokonaisuuden sisällöllisesti ja tehollisesti.  Ohjaajan tulee osata pohtia … Mitä harjoitus elemettejä tunti sisältää? Millä tehoilla tunti suoritetaan? Mitä lihaskuntoharjoittelun osa-aluetta harjoitksilla harjoitetaan?… 

TOIMINNALLISEN HARJOITTELUN TUNTI

Kehoa voidaan harjoittaa toiminnallisesti hyvin eritavoin. Tärkeintä on ohjaajana tiedostaa, mitä toiminnalliset harjoiteet harjoittavat ja miten harjoitteet tulee suorittaa turvallisesti. 

Toiminnallisia yhdistelmä harjoitteita suunnitellessa ohjaajan tulee huomioida yhdistelmäliikkeiden haastavuus suhteessa ryhmän kokoon.

On olemassa valtavasti hyviä liikkeitä, mutta ohjaajan tulee harjoitteita suunnitellessaan kriittisesti pohtia, onko harjoitteiden tekeminen asiakkaille turvallista isossa ryhmässä. Tämä pohdinta tulee hyvin tärkeäksi silloin, kun ohjaaja valitsee harjoitteisiin kehon ulkopuolisen vastuksen ja harjoitteissa hyödynnetään vauhtia.

Ohjaajan on hyvä tiedostaa, että isoa ryhmää ohjatessa, ohjaajalla on hyvin rajatut mahdollisuudet kinesteettisen (kosketukseen perustuva) ohjaamisen. Siksi ohjelmaa ja yhdistelmäliikkeitä suunnitellessa ohjajan tuleen pohtia liikkeiden sisältö ja vastuksen merkitys tarkoin.

Muut koulutukset

Ryhmäliikunnanohjauksen perusteet.

Koreografia ja pedagogia koulutus

Rekisteröidy SPORT 2us®:in ohjaajarekisteriin

SPORT 2us® lähettää ohjaajarekisterin
kautta sähköpostiisi tietoa SPORT 2us:in järjestämistä koulutuksista, ideapäivistä ja kursseista sekä muista ohjaajan työhön liittyvistä ajatuksista. 
Valitse listalta kiinnostuksen kohteesi, joiden osalta haluat tietoa.


 Klikkaamalla lomakkeessa olevaa ”REKISTERÖIDY” painiketta HYVÄKSYT sähköposti osoitteesi SPORT 2us:in käyttöön.
  

SPORT 2us®:in Ohjaajarekisteri

* indicates required
Valitse kiinnostukseen kohteet