Koreografia ja pedagogia koulutus

Koreografia ja pedagogia koulutus

Koreografia ja pedagogia koulutuksessa pureudutaan koreografioiden rakentamisen perusteisiin sekä ohjausteknisiin keinoihin, niin että koreografioiden ohjaaminen ja opettaminen on ohjaajille luontevaa ja helppoa sekä asiakkaille selkeää ja helposti seurattavaa.

Hyvin ja laadukkaasti suunniteltu koreografia tarvitsee rinnalleen hyvän opetusrungon. Opetusrunko tekee ohjaamisesta ammattimaista ja tasalaatuista. Koreografian opettaminen asiakkaille vaatii ohjaajalta koreografian purkamistaitoa… Koulutuksessa käydään läpi, kuinka koreografiat puretaan pedagogisesti helposti ja loogisesti ohjattavaan muotoon. 

Koulutus sopii ohjaajille, jotka haluavat kehittää loogisen ohjaamisen ja koreografian rakentamisen taitoja. Koulutukseen tullessa olisi hyvä osata ohjaajan perustaidot, musiikin laskeminen ja ohjauksen perusteet.

120€

Norm. 160€

sis.alv. 24%

Tulevat koreografiakoulutukset

Kuhunkin koulutukseen on 12. koulutuspaikkaa. Koulutuspaikan vahvistaminen tapahtuu lähempänä koulutuspäivön ajankohtaa. Vahvistusviesti tulee antamaasi/ annettuihin  sähköposti osoitteisiin. 

KOULUTTAJA

-Terhi-

Terhi on tehnyt liki 30 vuoden uran ryhmäliikunnan ohjaajana. Ura on alkanut jo vuonna 1989 ja jatkuu edelleen. Pitkäkokemus tuo kouluttajalle vankkaa osaamista kouluttajan työhön ja antaa vahvaa kokonaisnäkemystä ryhmääliikunnan ohjaajan työstä, josta on hyvä ammentaa osaamista omaan uraan.

Kiitosta kouluttaja on saanut kantaaottavasta, perustelevasta ja opastavasta tyylistä kouluttaa. Hänen mottonsa on ”Ilman hyvää ja kehittävää palautetta, ei voi kehittyä osaajana.”  Tähän mottoon nojaten, hyvän tuulinen kouluttaja antaa koulutettavilleen mukaan jalostettavaksi tietoa, taitooa ja osaamista. 

KOULUTUKSEN PERUSTA

Hyvä ohjaaja

Mietitkö mitä saat koreografia ja pedagogia koulutuksesta ja voisiko se syventää osaamistasi tai antaa jotain uutta työhösi. Kerron sinulle, miten itse lähestyn koreografioiden rakentamista ja mitä ajattelen ohjaajan ammattitaidon sisältävän, jolloin sinun on helpompi pohtia, antaisiko koulutus sinulle uusia työkaluja ja uutta näkemystä ohjaajan työhösi.

Ohjaajan ammattitaito ja osaaminen näkyy koreografian rakentamis- ja ohjaustaidoissa. Ammattitaitoinen ohjaaja ymmärtää tekemänsä työn sisällön (mitä tehdään, miksi tehdään, kenelle tehdään ja miten tehdään). Ei siis ole aivan sama, miten koreografian rakentaa. Ammattitaitoinen ohjaaja osaa katsoa omaa työtään kriittisesti punniten ja kyseenalastaen, miksi teen, mitä teen ja kenelle teen.

Asiakaslähtöinen ohjaus on ammattitaitoisen ohjaajan tavaramerkki. Tämä tarkoittaa sitä, mitä laadukkaampaa, tasalaatuisempaa ja asiakaslähtöisempää työtä ohjaaja osaa tehdä, sitä varmemmin hän voittaa asiakkaat puolelleen. Ammattitaito näkyy ja tuntuu. 

Jotta ohjaaja voi luoda itsestään tavaramerkin on hänen sisäistettävä ohjauspedagogian tärkeys ohjaustyössään.  Ohjaajan työ kiteytyy opettamisen ja ohjaamisen taitoon. Tämä osa-alue kruunaa ohjaajan ammattitaidon. Ohjaajan tulee osata suunnitella koreografian sisältö asiakkailleen sopivaksi ja hänen tulee osata purkaa rakentamansa koreografia opetettavaan/ohjattavaan (pedagogiseen) muotoon.  

KOREOGRAFIA

Hyvä koreografia syntyy silloin, kun ohjaaja tietää kenelle haluaa tunnin rakentaa. Kenelle kysymys antaa informaatiota siitä, millainen koreografia voi sisällöllisesti ja tehollisesti olla helppo, haastava vai vaativa. Kun kohderyhmän erityspiirteet ovat tiedossa, voi ohjaajan rakentaa laadukkaan ja tasalaatuisen tunnin asiakkailleen.

Tuntia suunnitellessa ohjaaja voi valita musiikillisesti kahden koreografia tavan väliltä, nämä tavat on blogattuun ammattimusiikiin rakennettu koreografia tai kappaleisiin rakennettu koreografia.

MUSIIKKI

Blogitetun musiikin käyttö

Ohjaajan työtä helpottamaan on tehty ammattimusiikkeja, joita voi ostaa esim. Mtrax :n- tai Move YA :n- verkkokaupoista. Ammattimusiikit ovat iskutettu 32 iskun jaksoihin eli blogeihin. Kun ohjaaja oppii ohjustyössään hyödyntämään valmiiksi blogitettua musiikkia, voi hän taitavsti OPETTAA liki mitä tahansa.  

Blogeihin tehdyt koreografiat antavat ohjaajan ammattitaidolle tilaa opettaa ja ohjata koreografiaa joustavasti ja asiakaslähtöisesti. Koreografian taidokas ohjaaminen onnistuu, kun ohjaaja osaa rakentaa ohjelman vuorojalkaiseksi ja osaa purkaa koreografian opetettavaan (pedagogiseen) muotoon. 

Tikutetun musiikin käyttö

Koreografian voi rakentaa myös yksittäiseen kappaleeseen. Kappalekoreografian tekeminen vaatii ohjaajalta musiikinlukutaitoa, jotta koreografia saadaan rakennettua kappaleen teemaan, iskuihin ja nyansseihin sopivaksi. Kun musiikki kappale puretaan auki, puhutaan tikuttamisesta.

Kappalekoreografia ei juuri annan ohjaajalle joustamisen varaa koreografiaa ohjatessa. Ohjatessa liikekielen ja ohjauksen/käskytyksen tulee osua tarkasti ja oikea-aikaisesti kohdalleen.

PEDAGOGIA

Hyvä tunti syntyy usean asian yhteenlasketusta summasta. Ohjaajan läsnäolosta, innostuksesta ja tyylistä. Ohjauksen perustaidoista, johon kuuluu ohjeistamisen ja käskyttämisen oikea-aikaisuus. Ohjaajan oma liikekielenhallinta, äänenkäyttö ja visuaalinen ohjaus.  

Koreografiat voidaan pedagogisesti opettaa tai ohjata riippuen siitä, minkä koreografiapohjan ohjaaja on tunnilleen valinnut (blogi /kappale). Mitä eroa on opettavalla ja ohjaavalla pedagogialla?

OHJAAVA PEDAGOGIA

Kun ohjaaja valitsee koreografia pohjakseen kappale koreografian, on  pedagoginen ohjaustyyli OHJAAVA. Koreografian kulkua määrittelee MUSIIKKI, jota ohjaajan tulee noudattaa tarkoin.

Kappale koreografiassa on tärkeää, että ohjaaja osaa ohjelman tarkalleen ulkoa ja osaa käskyttää ja ohjeistaa asiakkaita riittävän aikaisin ja oikea aikaisesti. Kappale koreografia on asiakkaille haasteellista ja siksi ohjaajan on hyvä miettiä  koreografian sisältö ja kohderyhmä tarkoin.

OPETTAVA PEDAGOGIA

Kun ohjaaja valitsee koreografia pohjakseen blogi- koreografian, on pedagoginen ohjaustyyli OPETTAVA. Koreografian kulkua määrittelee OHJAAJA. Ohjaaja voi siis joustavasti ja omaa ammattitaitoa hyödyntäen opettaa koreografian asiakkailleen.

Blogi- koreografiassa on tärkeää, että ohjaaja osaa purkaa suunnittelemansa koreografiansa opetettaviin osiin. Blogi- koreografiassa antaa ohjaajalle mahdollisuuden opettaa koreografiaa vaiheittain helposta- haastavaan ja vaativaan. Asiakkaiden blogi- koreografiaon seuraaminen on helppoa, jos ohjaaja on osannut analysoida kohderyhmän liikunnalliset tarpeet hyvin ja on osannut rakentaa koreografia sisällöllisesti kohderyhmälleen sopivaksi. Taidokas blogi- koreografian ohjaaminen on ammattitaidon kruunu.

Muut koulutukset

Toiminnallisen lihaskuntoharjoittelun koulutus.

Ryhmäliikunnanohjauksen perusteet.

Rekisteröidy SPORT 2us®:in ohjaajarekisteriin

SPORT 2us® lähettää ohjaajarekisterin
kautta sähköpostiisi tietoa SPORT 2us:in järjestämistä koulutuksista, ideapäivistä ja kursseista sekä muista ohjaajan työhön liittyvistä ajatuksista. 
Valitse listalta kiinnostuksen kohteesi, joiden osalta haluat tietoa.


 Klikkaamalla lomakkeessa olevaa ”REKISTERÖIDY” painiketta HYVÄKSYT sähköposti osoitteesi SPORT 2us:in käyttöön.
  

SPORT 2us®:in Ohjaajarekisteri

* indicates required
Valitse kiinnostukseen kohteet