Ryhmäliikunnan ohjauksen perusteet.

Ryhmäliikunnanohjauksen perusteet.

Ryhmäliikunnan ohjauksen perusteet koulutuksessa saat hyvän pohjatiedon ohjaajan työn elementeistä. Koulutuksessa käydään läpi musiikin lukutaitoa, sulavan ja loogisen ohjaamisen perusteita sekä tuntikokonaisuuksien rakenteita. Lisäksi koulutuksessa sukelletaan ohjaajan työn kokonaiskuvan hallintaan, jotta ohjaajana osaamme vastata kysymyksiin mitä, miten, kenelle ja miksi?

Hyvään ammattitaitoon sisältyy työn kokonaiskuvan ymmärtäminen. Ohjaajan tulee tunnistaa  kohderyhmän liikunnalliset tarpeet, resurssit ja motiivit, jotta tunnit saadaan palvelemaan asiakkaiden tarpeita mahdollisimman hyvin. Koulutuksessa käydään läpi seikkoja, joita tuntirakenteessa ja -sisällöissä on hyvä huomioida, jotta tunnit ovat laadukkaita, motivoivia  ja toimivia kokonaisuuksia eri kohderyhmille. 

Koulutus sopii hyvin ohjaajanpestiä harkitsevalle ja muutamia vuosia ohjaajan työtä tehneelle. Koulutus syventää ohjaajantyön näkökulmaa ja antaa uutta näkemystä omaan työhön.  Lisäksi se vahvistaa jo olemassa olevia taitoja.  Koulutus on käytäntöpainotteinen. 

220 €

Norm. 285€

sis.alv. 24%

Tulevat peruskoulutukset

Yritys, osoite, postinumero ja toimipaikka. Yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
1 erä 60 % koulutuksen hinnasta. 2 erä 40 % koulutuksen hinnasta.

Kuhunkin koulutukseen on 12. koulutuspaikkaa. Koulutuspaikan vahvistaminen tapahtuu lähempänä koulutuspäivön ajankohtaa. Vahvistusviesti tulee antamaasi/ annettuihin  sähköposti osoitteisiin. 

KOULUTTAJA

-Terhi-

Terhi on tehnyt liki 30 vuoden uran ryhmäliikunnan ohjaajana. Ura on alkanut jo vuonna 1989 ja jatkuu edelleen. Pitkäkokemus tuo kouluttajalle vankkaa osaamista kouluttajan työhön ja antaa vahvaa kokonaisnäkemystä ryhmäliikunnan ohjaajan työstä, josta on hyvä ammentaa osaamista omaan uraan.

Kiitosta kouluttaja on saanut kantaaottavasta, perustelevasta ja opastavasta tyylistä kouluttaa. Hänen mottonsa on ”Ilman hyvää ja kehittävää palautetta, ei voi kehittyä osaajana.”  Tähän mottoon nojaten, hyvän tuulinen kouluttaja antaa koulutettavilleen mukaan jalostettavaksi tietoa, taitoa ja osaamista. 

KOULUTUKSEN PERUSTA

Mitä saan koulutuksesta?

 Arvoisa lukija

Kirjoitan sinulle ajatuksiani siitä, mitä asioita pidän tärkeänä ohjaajan työssä. Ajatuksiani lukiessasi saat varmasti käsityksen siitä, mitä koulutus antaa sinulle.

Ohjaustilanteessa  ohjaajan työ näyttää usein vaivattomalle ja sulavalle. Ammattitaidon takana on monta pientä yksityiskohtaa, mitä asiakkaat eivät näe, eivätkö osaa edes ajatella. Ammattitaidossa on kysymys kokonaisuudesta, joka tulee hallita ulkoisesti ja sisäisesti. Mitä tämä tarkoittaa?

Ohjauksen ULKOISET ELEMENTIT ovat niitä ohjauksen osa-alueita, jotka asiakkaat näkevät ja kokevat tunnilla ollessaan rytmitajun, musiikin lukutaidon, ohjaustekniset yksityiskohdat auditiivisena ja visuaalisena ohjauksena.  Ammattitaitoinen ohjaaja tunnistaa ja hallitsee ohjaajan työn ulkoiset elementit. 

Ohjaustyön SISÄISET ELEMENTIT jalostavat osaamista korkeammalle tasolle, koska silloin sinä ymmärrät miksi sinä teet, mitä sinä teet, kenelle sinä teet ja ennen kaikkea miten sinä teet. Ei siis ole aivan sama, kuka salin edessä ohjaa. Ammattitaito näkyy ja tuntuu asiakkaille.

Kun ohjaustyön ulkoiset ja sisäiset elementit ovat hallussa, on taivas vain rajana. Sinusta voi tulla taitava ja osaava huippu ohjaaja.

Ohjaajantyön ulkoiset elementit

MUSIIKKI

Rytmitaju ja musiikinlukutaito ovat ohjaajan työn perusta. Tunneilla käytettävät musiikit jaetaan kahteen katekoriaan tikutettaviin kappaleisiin ja valmiiksi blogattuihin musiikkeihin. Kun ohjaajana osaat avata kappaleita auki, pystyt hyödyntämään musiikin tuomaa tunnelmaa tehokkaasti. Valmiiksi blogatut musiikit antavat sinulle mahdollisuuden rakentaa sulavia ja loogisesti eteneviä ohjauskokonaisuuksia.

AUDITIIVINEN OHJAUS

Auditiivinen ohjaus sisältää ohjeistuksen ja ennakoivan käskyttämisen. Auditiivisen ohjauksen tulee olla selkeää,  jotta asiakkaat pystyvät huomioimaan  tärkeitä teknisiä ja ohjauksellisia ohjeita. Ennakoiva käskyttäminen tulee tapahtua oikea-aikaisesti, jolloin asiakkaille jää aikaa valmistautua askeleen/ lihaskuntoliikkeen tai liikerytmiikan vaihtumiseen. Lisäksi ohjaajan on hyvä oppia käyttämään äänen sävyjä työkalunaan.

VISUAALINEN OHJAUS

Visuaalinen ohjaus sisältää ohjaajan oman sekä ohjausteknisen liikekielen. Oman liikekielen hallitseminen ja kriittinen tarkastelu on tärkeää, koska suurin osa asiakkaistamme on visuaalisia oppijoita. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaat karrikoivat/seuraavat tarkoin ohjaajien pieniäkin liikenyansseja.  

Lisäksi ohjaajan tulee hallita ohjatessaan ohjaustekninen liikekieli, joka vahvistaa auditiivista ohjausta ja helpottaa visuaalisia oppijoita seuraamaa tunnin kulkua. Ohjausteknisen liikekielen avulla voidaan ohjeistaa suuntia, liikemääriä, liikkeitä ja liiketempoa.

Ohjaajantyön sisäiset elementit

VASTAA KYSYMYKSEEN, MIKSI?

Hyvä ohjaaja osaa perustella omaa tekemistään fysiologisin ja anatomisin perustein. Ohjaajan tulee tuntea perusanatomia ja liikkeiden perustekniikat sekä perusfysiologia ja harjoitusvasteiden perusteet. Perustiedot hallitsemalla pystyt ohjaajana katsomaan omaa työtäsi kriittisesti ja suunnittelemaan tunnit asiakaslähtöisesti asiakkaiden liikunnalliset resurssit, tarpeet ja motiivit huomioiden. On tärkeää, että ohjaajana osaat ja pystyt  perustelemaan tekemäsi itsellesi ja tarvittaessa myös asiakkaillesi.  

VASTAA KYSYMYKSEEN, MITÄ?

Asiakkaamme oppivat asioita auditiivisesi kuulemalla, visuaalisesti näkemällä ja kinesteettisesti koskettamalla. Suurin vaikute ohjaustyössämme on visuaalisuus, siksi on tärkeää se mitä ja miten sinä teet asiat asiakkaiden edessä. Kysymys on oman kehon hallinnasta ja omasta kehon liikekielestä. Miten suoritat liikkeet puhtaasti, tehokkaasti ja turvallisesti

VASTAA KYSYMYKSEEN, KENELLE?

Hyvä ohjaaja ymmärtää ohjaustyön kokonaiskuvassa ja osaa asettaa itsensä asiakkaan asemaan. Se mikä sinusta on kivaa ja mukavaa, ei välttämättä ole asiakkaasta. Jotta voit pohtia asioita asiakkaiden näkökulmasta, tulee sinun ymmärtää harjoitusvasteiden merkitystä, asiakkaiden motorisia taitoja sekä liikunnallisia motiiveja. Kun opimme ymmärtämään näitä seikkoja, voimme tehdä liikunnasta asiakkaille ja itsellemme mielekästä, mukavaa ja palkitsevaa. 

VASTAA KYSYMYKSEEN MITEN?

Kaikki edellä mainittu kiteytyy ohjelman rakentamiseen ja sen pedagogiseen ohjaamiseen. Hyvä ohjaaja rakentaa aina laadukkaan ja tasalaatuisen tuntikokonaisuuden miettien tarkoin, kenelle tunti on suunnattu tehollisesti ja sisällöllisesti.  Kun tunnin sisältö ja rakenne on valmis, tulee ohjaajan purkaa ohjelma ohjattavaan (pedagogiseen) muotoon.  Loogisesti ja sulavasti etenevää ohjausta on asiakkaiden helppo ja vaivaton seurata. Ohjaajan pedagogiset taidot erottavat jyvät akanoista.

Muut koulutukset

Toiminnallisen lihaskuntoharjoittelun koulutus.

Koreografia ja pedagogia koulutus

Rekisteröidy SPORT 2us®:in ohjaajarekisteriin

SPORT 2us® lähettää ohjaajarekisterin
kautta sähköpostiisi tietoa SPORT 2us:in järjestämistä koulutuksista, ideapäivistä ja kursseista sekä muista ohjaajan työhön liittyvistä ajatuksista. 
Valitse listalta kiinnostuksen kohteesi, joiden osalta haluat tietoa.


 Klikkaamalla lomakkeessa olevaa ”REKISTERÖIDY” painiketta HYVÄKSYT sähköposti osoitteesi SPORT 2us:in käyttöön.
  

SPORT 2us®:in Ohjaajarekisteri

* indicates required