Koreografia ja pedagogia koulutus

Koreografia ja pedagogia koulutus

Koreografia ja pedagogia koulutuksessa pureudutaan koreografioiden rakentamisen perusteisiin sekä ohjausteknisiin keinoihin, niin että koreografioiden ohjaaminen ja opettaminen on ohjaajille luontevaa ja helppoa sekä asiakkaille selkeää ja helposti seurattavaa.

Hyvin ja laadukkaasti suunniteltu koreografia tarvitsee rinnalleen hyvän opetusrungon. Opetusrunko tekee ohjaamisesta ammattimaista ja tasalaatuista. Koreografian opettaminen asiakkaille vaatii ohjaajalta koreografian purkamistaitoa… Koulutuksessa käydään läpi, kuinka koreografiat puretaan pedagogisesti helposti ja loogisesti ohjattavaan muotoon. 

Koulutus sopii ohjaajille, jotka haluavat kehittää loogisen ohjaamisen ja koreografian rakentamisen taitoja. Koulutukseen tullessa olisi hyvä osata ohjaamisen perustaidot, musiikin laskeminen ja ohjauksen perusteet.

79€

Ilmoittaudu 31.1.20 mennessä, saat koulutuksen tarjoushintaan.

a' hinta 120€

Tulevat koreografiakoulutukset

La 15.2.20 klo 10- 17.30

Lappeenranta

Yritys, osoite, postinumero ja toimipaikka. Yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
1 erä 60 % koulutuksen hinnasta. 2 erä 40 % koulutuksen hinnasta.

Rekisteröidy SPORT 2us®:in ohjaajarekisteriin

SPORT 2us® lähettää ohjaajarekisterin
kautta sähköpostiisi tietoa SPORT 2us:in järjestämistä koulutuksista, ideapäivistä ja kursseista sekä muista ohjaajan työhön liittyvistä ajatuksista. 
Valitse listalta kiinnostuksen kohteesi, joiden osalta haluat tietoa.


 Klikkaamalla lomakkeessa olevaa ”REKISTERÖIDY” painiketta HYVÄKSYT sähköposti osoitteesi SPORT 2us:in käyttöön.
  

SPORT 2us®:in Ohjaajarekisteri

* indicates required
Valitse kiinnostukseen kohteet

Koulutuksessa käydään läpi seuraavia asioita...

Blokki koreografia

Ohjaajan työtä helpottamaan on tehty ammattimusiikkeja, joita voi ostaa esim. Mtrax :n- tai Move YA :n- verkkokaupoista. Ammattimusiikit ovat iskutettu 32 iskun jaksoihin eli blokkeihin. Blokattu musiikki helpottaa koreografian tekeminen sekä pedagogista ohjaamista.

Koulutuksessa käymme läpi blokien laskemista, jos tarpeellista, muutoin koulutuksen pääpaino on koreografioiden rakentamisessa. Koulutuksen tavoitteena on opettaa ohjaajia rakentamaan eri tasoisia koreografioita helpoista haastaviin.  

Esimerkki blokki koreografiasta

Kappalekoreografia

Kappale koreografian rakentaminen tarvitsee musiikin purkamistaitoa, jotta koreografia voidaan istuttaa kappaleeseen sopivaksi. Kappalekoreografian kohdalla puhutaan musiikin tikuttamisesta.

Koulutuksessa käymme läpi kappaleiden tikuttamista. Tikuttamalla kappaleista voidaan erottaa eri osioita ja nyansseja, joita voidaan hyödyntää koreografiaa tehdessä. Lisäksi kappaleesta voidaan löytää myös lisäiskuja, joita voi hyödyntää tai sulavasti häivyttää pois koreografian sisällä, jotta ne eivät häiritse ohjaamista.

Malli esimerkki kappalekoreografiasta

Looginen ja sulava ohjaus

Sulavsti ja loogisesti rakennettu koreografia rullaa vaivattomasti ja luontevasti jalata jalalle ja koreografia kuormittaa ohjatessa vasenta ja oikeaa puolta likimain yhtä paljoan. Jotta vuorotahtinen ohjaaminen onnistuu, korografiat tulee rakentaa vuorojalkaiseksi.  

Koulutuksessa käymme läpi, miten korografiasta tehdään vuojalkainen niin että ohjaajaien on helppo opetaa koreografia vaivattomasti asiakkailleen ja asiakkaiden on helppoa ja vaivatonta seurata koreografian opetusta.

Ohjauspedagogia

Kun koroeografia on valmis ja se on saatu rakennettua musiikkiin ja koreografia rullaa vaivattomasti jalata jalalle on edessä vielä yksi askel. Kysymys kuuluu, mietn hyvin tehty koreografia voidaan opetetaan asiakkaalle luontevasti ja sulavasti? 

Koulutuksessa opetamme, miten koreografia puretaan ohjausrungoksi. Jokainen koreografia tarvitsee oman ohjausrunkonsa riippuen koreografian askelsisällöstä. Koreografian purkaminen ohjattaviin komponentteihin tekee tunnista helposti seurattavan ja sulavasti ohjattavan kokonaisuuden. 

Ohjaajan pedagogisella ohjaustaideolla on suurimerkitys, kun ohjelmaa aloitetaan opettamaan asiakkaille. Hyvä ohjaaja osaa opettaa tunnin asiakkailleen loogisesti ja selkeästi vaiheittain pienistä palasista. Jotta ohjaaminen onnistuisi sulvasti ja loogisesti vaihe vaiheittain tulee koreografia  purkaa opetettavaan muotoon.  Pedagoginen ohjaustaito erottaa jyvät akanoista. 

Tulevat koreografiakoulutukset

La 15.2.20 klo 10- 17.30

Lappeenranta

Yritys, osoite, postinumero ja toimipaikka. Yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
1 erä 60 % koulutuksen hinnasta. 2 erä 40 % koulutuksen hinnasta.