Kohdistuuko välilevyn pullistuman hoito virheellisesti? Siksi asiakkaat jäävät kuukausia kestävään kipukierteeseen/ osa 3

Koska, kysymyksessä on teoriani mukaan sidekudoshaavasta/vaurioista rangan suojaavassan ja tukevassa rakenteessa...

...Paras, turvallisin ja nopein apu vammaan/vaurion hoitoon olet SINÄ ITSE.

Se mitä sinä teet vamman aikana on merkittävässä asemassa paranemisprosessin läpikäymisessä. Vamman kanssa ei voi elää täysin normaalia elämää.

Sinun tulee tietää mitä voit vamman kanssa tehdä ja mitä et, jotta paranemisprosessin läpikäyminen onnistuu.

Vammaa hoidetaan kahdesta erinäkökulmasta...

… siksi vammaa hoidetaan hyvin eri tavoin. Lääketiede katsoo vammaa välilevyn vammana ja hoito keinoina on oireiden helpottaminen lääkityksellä ja kuntoutus liikehoitoa hyödyntäen. 

Koska tulkitsen vammamekanismia toisin ja näen vamman perimmäisen syyn sidekudoksen vaurioitumisessa, hoidan vammaa eritavoin.

Hoitomenetelmäni perustuu kehon omaan kykyyn parantaa HAAVA rangan rakenteessa. Vamman paranemisprosessi vaatii asiakkailta tietoa siitä, mitä vamman kanssa voi ja pitää tehdä ja mitä sen kanssa pitää jättää tekemättä, jotta elimistö saa mahdollisuus korjata rakenteeseen syntyneen kudosvaurio ITSE. 

Koska näkökantani vammasta on yleisestä näkökulmasta eriävä sidekudoksen verran, olen tehnyt hoito-oppaan, jonka perustuu näkemykseeni. Oppaan sisältöön pääset tutustumaan tämän sivun lopussa olevasta videosta. 

Miksi lääkitys ja kuntoutus eivät auta?

Lääkitys on paikallaan, kun kivut ovat kovat. Tosi asia on kuitenkin se, etteivät lääkkeet korjaa vammaa rangan rakenteessa. Eivätkä lääkkeet estää liikepaineen vaikutusta välilevyyn. Välilevy työntyy ulospäin läpi vaurioituneen sidekudoksen liikepaineen vaikutuksesta, syöt lääkkeitä tai et!

Eivätkä lääkkeet pysty estämään välilevyn luonnollista aineenvaihdunnallista toimintaa. Lääkkeet eivät siis estä kudosnesteen tihkumista hermojuureen ja sitä ympäröivään kudokseen vaurioituneen sidekudoksen läpi. 

Vammatulkintaani vedoten, en suosittele hoitona liikehoitoa enkä rangan käsittelyä, kun vamma on oireellisessa vaiheessa. Kenelläkään ole käsiä, jotka kosketuksella korjaisivat syvälle ranganrakenteeseen syntyneen kudosvaurion, siksi rangan manipulaatio ja liikehoito vammaepäilyn tai todennetun vamman kohdalla on mielestäni hyvin kyseenalaista. Vamma on äärimmäisen herkkä pahenemaan.

Milloin kuntoutukseen?

Kuntoutuksen tulisi tapahtua vastaa, kun vamma on ollut täysin oireeton 3-4 viikkoa.

Pitkittyneet kiputilat jättävät usein vamma- alueelle lihasten toiminnallisia häiriöitä. Tämä tarkoittaa sitä, että keho oppii kiertämään kipua ja näin olleen kehoon tulee virheellisiä liikemalleja, jotka jatkossa voivat aiheuttaa ongelmia. Lisäksi hermokivuista johtuen lihasten hermotus saattaa häiriintyy, jolloin osa lihaksista ”laiskistuu ja lamaantuu” kuukausien saatossa, näin lihakset eivät enää toimi rytmisesti oikein ja nivelistö alkaa oireilemaan kivuliaasti pitkittyneestä oireilusta johtuen.

Välilevyn pullistuman kanssa ei voi elää normaalisti. Hoito vaatii tietoa siitä, mitä voit tehdä ja mitä sinä, et voi tehdä vamman aikana, jotta voit helpottaa oireitasi ja nopeuttaa toipumistasi vammasta. 

Kysymys on parantumisprosessista, joka sinun täytyy käydä läpi, jotta toipuminen on mahdollista. Oma elimistö pystyy pääsääntöisesti korjaamaan vamman, kun sille annetaan riittävästi aikaa, rauhaa ja tukea paranemisprosessin läpi käymiseksi. 

Kun hermokipuoireet ovat lähes jatkuviin tai jatkuviin...

 … on syytä epäillä selkärangan sidekudosvauriota (välilevyn pullistumaa) ja oireisiin tulee suhtautua mielestäni aina riittävällä vakavuudella ja hoito tulisi aloittaa pian hermokipuoireiden ilmaannuttua. Koska vamma pahenee herkästi, jos vammasta kärsivät asiakkaat eivät tiedä, miten vamman kanssa tulee toimia. Vamman kanssa on tiedettävä miten toimia, jos vamma halutaan parantaa elimistön omia parantumismekanismeja hyödyntäen.

HOITO-OPPAAN SISÄLTÖ