UUSI TAPA hoitaa välilevyn pullistumaa, kivuttomasti ja nopeasti / osa 2

Vammaa hoidetaan kahdesta erinäkökulmasta...

... siksi vammaa hoidetaan hyvin eri tavoin.

Yleinen näkemys

Yleisen näkemyksen mukaan välilevyn pullistumaa hoidetaan ja kuntoutetaan VÄLILEVYN RAPPEUTUMANA. Hoito keinoina on oireiden helpottaminen lääkityksellä ja kuntoutus liikehoitoa hyödyntäen. 

Välilevyn rappeuma, on luonnollinen ikääntymisen tuoma muutos välilevyissä. Välilevyjen rappeutuessa välilevyjen nestepitoisuus alenee aineenvaihdunnan heikentyessä, tästä syystä johtuen välilevyjen kimmoisuus ja elastisuus myös heikkenee. Näiden muutoksen seurauksena välilevyt alkavat madaltumaan. Nämä muutokset kuuluvat luonnolliseen ikääntymiseen. Eikä siksi selitä oireiden syntymistä???

Kyseenalaistamista...

… Kun ikääntyessä meille kaikilla tapahtuu välilevyn rappeumaa… niin miksi osa asiakkaita kärsii hermokipu oireista ja osa ei? Miksi oireet alkavat toisilla yllättäen kovana kipuna…ponnistamisen, kiertämisen tai aivastamisen yhteydessä. Miksi toisilla hermokipu oireet ilmaantuvat hiljalleen ja pahenevat viikkojen ja kuukausien saatossa? Mikäli kysymys on välilevyn rappeumasta, miksi 16- vuotias nuorityttö ja 27- vuotias nuorimies kärsii välilevyn pullistuman aiheuttamista oireista?  Tuskin heidän kohdallaan on vielä kysymys välilevyn rappeuman aiheuttamasta ongelmasta? Välilevyn pullistuman voi saada kuka vaan ikää katsomatta. Siksi rappeuma ei selitä oireiden syntyistä???

Uusi ajattelutapa

Kun tiedetään rangan faktinen rakenne, ei välilevy voi antaa oiretta, jos rankaa tukeva ja suojaava sidekudosrakenne on ehjä välilevyn ympärillä (kts. kuva).

Välilevy alkaa antaa oiretta, kun rankaa ja välilevyjä suojaavaan ja tukevaan sidekudosrakenteeseen syntyy vaurio (kts kuva).

Vaikka eroa yleisen näkemyksen ja uuden näkemyksen välillä on vain sidekudosen verran, vaikuttaa näkemys ero MERKITTÄVÄSTI hoitomenetelmään. On siis eri asia hoitaa vamma kuin lääkitä oireita.

Hoitomenetelmäni perustuu paranemisprosessin tukemiseen, jotta elimistö pystyy korjaamaan sidekudosvaurion (HAAVAN), joka on syntynyt ranganrakenteeseen.  Paranemisprosessi tarvitsee aikaa ja oikeaa tekemistä ja tukemista, jotta sidekudosvaurio (haava) rangan rakenteessa korjaantuu. Haava korjaantuu samalla periaatteella kehon sisällä kuin ihonpinnassakin. Tämä prosessi tarvitsee aikaa ja oikeaa kivutonta tekemistä.

Vamma voi syntyä hiljalleen tai äkillisesti ikää katsomatta.

Selkärankaa suojaava ja tukeva sidekudosrakenne voi vaurioitua ikää katsomatta keneltä tahansa esim. tapaturman, äkillisen tai yllättävän kovan kuormituksen seurauksena. Lisäksi vamma voi syntyä hiljalleen rakenteellisesta ylikuormituksesta johtuen. Tällaisissa tapauksissa vamma voi oireilla viikkoja ja jopa kuukasien hiljalleen paheten. 

Kun hermokipu oireita ilmenee äkillisesti tai hiljalleen paheten, tulisi vamma epäilyyn suhtautua riittävällä vakavuudella, jotta vammasta kärsivät asiakkaat säästyisivät vamman pahenemiselta, pitkittymiseltä ja kuukausia kestävältä kipukierteeltä. 

Mitä nopeammin oireisiin puututaan ja vammaepäilystä kärsivät asiakkaat ohjataan oikean tekemisen äärelle, sitä nopeampi ja kivuttomampi on toipuminen.

Miksi lääkitys ja kuntoutus eivät auta?

Moni vammasta kärsivä asiakas on todennut, etteivät lääkkeet vie kipua pois, vaan ne ainoastaan vievät kivulta kärjen. Tälle löytyy hyvin looginen ja maalaisjärkeenkin istuva selitys.

Vamman hoidossa lääkitys on paikallaan, kun kivut ovat kovat. Ne rauhoittavat tulehdusta, jota tihkuva kudosneste aiheuttaa hermojuureen ja sitä ympäröivään kudokseen sekä ne helpottavat kipujännitystä ja jäykkyyttä, jota vamma aiheuttaa. MUTTA…

Lääkkeet eivät pysty estämään välilevyn luonnollista aineenvaihdunnallista toimintaa. Lääkkeet eivät siis estä kudosnesteen tihkumista hermojuureen ja sitä ympäröivään kudokseen vaurioituneen sidekudoksen läpi.  

Lääkkeet eivät myöskään korjaa sidekudosvauriota rangan rakenteessa. Eivätkä lääkkeet estää liikepaineen vaikutusta välilevyyn. Välilevy työntyy liikepaineen vaikutuksesta ulospäin läpi vaurioituneen sidekudoksen, syöt lääkkeitä tai et!

Lääkehoito on vamman kivuliaassa vaiheessa paikallaa, mutta asiakkaille tulee kertoa, miten vamman kanssa tulee toimia, jotta kudosvaurion korjaantuminen on mahdollista. Oikea tekeminen ja tekemättä jättäminen yhdessä kivunhoidon kanssa on tie nopeampaan toipumiseen

Vammatulkintaani vedoten, liikehoito eikä rangan käsittely kuulu vamman hoitoon, kun vamma on oireellisessa vaiheessa. Kenelläkään ole käsiä, jotka kosketuksella korjaisivat syvälle ranganrakenteeseen syntyneen kudosvaurion, siksi rangan manipulaatio ja liikehoito vammaepäilyn tai todennetun vamman kohdalla on mielestäni hyvin kyseenalaista. Vamma on pitkittyessään äärimmäisen herkkä pahenemaan.

Milloin kuntoutukseen?

Kuntoutuksen tulisi tapahtua vastaa, kun vamma on ollut täysin oireeton 3-4 viikkoa.

Pitkittyneet kiputilat jättävät usein vamma-alueelle lihasten toiminnallisia häiriöitä. Tämä tarkoittaa sitä, että keho oppii kiertämään kipua ja näin olleen kehoon tulee virheellisiä liikemalleja, jotka jatkossa voivat aiheuttaa ongelmia. Lisäksi hermokivuista johtuen lihasten hermotus saattaa häiriintyy, jolloin osa lihaksista ”laiskistuu ja lamaantuu” kuukausien saatossa, näin lihakset eivät enää toimi rytmisesti oikein ja nivelistö alkaa oireilemaan kivuliaasti pitkittyneestä oireilusta johtuen.

Välilevyn pullistuman kanssa ei voi elää normaalisti. Hoito vaatii tietoa siitä, mitä voit tehdä ja mitä sinä, et voi tehdä vamman aikana, jotta voit helpottaa oireitasi ja nopeuttaa toipumistasi vammasta. 

Kysymys on parantumisprosessista, joka sinun tulee ymmärtää, jotta osaat toimia vamman kanssa oikein ja toipuminen vammasta on mahdollista. Oma elimistö pystyy pääsääntöisesti korjaamaan vamman, kun sille annetaan riittävästi aikaa, rauhaa ja tukea paranemisprosessin läpi käymiseksi.