Kohdistuuko välilevyn pullistuman hoito virheellisesti? Siksi asiakkaat jäävät kuukausia kestävään kipukierteeseen/ osa 2

Yleinen näkemys vs. uusi näkemys

Yleinen näkemys vammasta

Yleisen näkemyksen mukaan välilevyn pullistumaa hoidetaan ja kuntoutetaan VÄLILEVYN RAPPEUTUMANA.

Välilevyn rappeuma, on luonnollinen ikääntymisen tuoma muutos välilevyissä. Välilevyjen rappeutuessa välilevyjen nestepitoisuus alenee aineenvaihdunnan heikentyessä, tästä syystä johtuen välilevyjen kimmoisuus ja elastisuus myös heikkenee. Näiden muutoksen seurauksena välilevyt alkavat madaltumaan. Nämä muutokset kuuluvat luonnolliseen ikääntymiseen.

Kyseenalaistamista...

… Kun ikääntyessä meille kaikilla tapahtuu välilevyn rappeumaa… niin miksi osa asiakkaita kärsii hermokipu oireista ja osa ei? Miksi ne alkavat toisilla yllättäen kovana kipuna…ponnistamisen, kiertämisen tai aivastamisen yhteydessä. Miksi toisilla hermokipu oireet ilmaantuvat hiljalleen ja pahenevat viikkojen ja kuukausien saatossa? Mikäli kysymys on välilevyn rappeumasta, miksi 16- vuotias nuorityttö ja 27- vuotias nuorimies kärsii välilevyn pullistuman aiheuttamista oireista?  Tuskin heidän kohdallaan on vielä kysymys välilevyn rappeuman aiheuttamasta ongelmasta?

Välilevyn pullistuman voi saada ikää katsomatta.

Välilevyn pullistuman perimmäinen syy on näkemykseni mukaan selkärankaa suojaavan ja tukevan rakenteen vaurioitumisessa.  Siksi sidekudos voi vaurioitua nuorellakin ihmisellä esim. tapaturman tai äkillisen kovan kuormituksen seurauksena. Tämän vuoksi nuoretkin henkilöt voivat kärsiä välilevyn pullistuman aiheuttamista hermokipuoireista.

Sidekudos vaurioituminen selittää myös sen, miksi osa rappeumasta kärsivistä henkilöistä kärsii hermokipuoireista ja toiset eivät kärsi. Välilevyn rappeuma itsessään ei selitä oireiden syntymistä, koska ikääntyessä välilevyt rappeutuvat kaikilla hiljalleen omaan tahtiin. Oireilun selittää sidekudos vaurio, jonka seurauksena välilevy alkaa antamaan oireita hermojuureen, iästä riippumatta.

Vamma voi syntyä hiljalleen tai äkillisesti.

Sidekudos voi haurastua hiljalleen, kun rakenne ylikuormittuu hiljalleen esim. selkärangan rakenteellisen jäykkyden vuoksi tai selän virheasennosta johtuen.

Usein asiakkaat kuvaavatkin oireidensa pahenneen hiljalleen viikkojen ja kuukausien saatossa. Aluksi kivut ovat olleet asiakkailla satunnaisia ja hyvin lieviä, näihin oireisiin harvoin reagoidaan.

Kun hermokipualue alkaa laajenemaan ja kivut muuttuvat lähes jatkuviksi tai jatkuviksi on se merkki sidekudosvaurion pahentumisesta rangassa. Tässä vaiheessa asiakkaat hakeutuvat  lääkäriin avun saamiseksi.  Pullistuma voi siis oireilla vammasta kärsivällä asiakkaalla useita kuukausia ennen kuin kivut ovat sitä luokkaa, että hakeudutaan hoitoon. 

Satunnainen hermokipuilu saattaa antaa viitettä vamman esiasteesta ja riskistä saada pullistua. Vammaa ei tarvitse pelätä, se on nopeastikin hoidettavissa oleva vamma, kun hoito kohdistetaan oikein. Väärin hoidettuna tai hoitamattoman vammasta voi tulla viikkojen tai jopa kuukausien kipupainajainen.

Äkillinen vamma.

Sidekudosvaurio voi syntyä rangan tukevaan ja suojaavaan rakenteeseen myös äkillisesti esim. kaatumisen, aivastamisen tai nostamisen yhteydessä, kun rankaan syntyy yllättävä yli kuorma, jota rankaa tukeva ja suojaava rakenne ei kestä. Äkillinen vamma oireilee hyvin paljon rajummin kuin hiljalleen syntynyt vamma. 

Usein asiakkailla selkä on oireillut satunnaisesti ja hyvin lievästi ennen äkillisen vamman syntyä, mutta oireet ovat olleet niin lieviä ja sattunnaisia ettei niihin ole ollut tarvetta puuttua.

Äkillinen vamma synnyttää voimakkaan kipukrampin vartaloon ja keho hakeutuu
usein voimakkaaseen virheasentoon. Näin ei käy hiljalleen syntyneen vamman kohdalla. Äkillisessä vammassa kovat ja voimakkaat hermokipuoireet voivat syntyä nopeastikin.