KYSELY. Liikunta-alan ammattilaiset VASTAAN asiakkaat. Kohtaako kysyntä ja tarjonta oikeasti?

Pohdittavaa...

Hetkittäin törmää keskusteluihin, missä pohditaan miksi nuoret ja keski-ikäiset eivät liiku ja missä vika voisi olla? Keskustelussa usein vastuu ”langetetaan” asianomaisille, nuorille ja keski-ikäisille.  En ole juuri koskaan kuullut keskustelua siitä, että kohtaako asiakkaiden liikunnalliset resurssit ja tarpeet tarjolla olevien palveluiden kanssa? Onko liikunnasta tehty sisällöllisesti, laadullisesti ja mielikuvallisesti asiakkaille houkuttelevaa ja helposti lähestyttävää?  

Tämä on keskustelun aihe, joka tulisi nostaa pöydälle.

Kohtaavatko asikkaiden ja ohjaajien intressit?

…Haluaisinkin, että liikunta-alalla pysähdyttäisiin hetkeksi miettimään… Olemmeko vieneet liikunnan sisällöltään liian kovatehoiseksi ja vaativaksi. Tällä hetkellä tuntuu, että liikunta-alalla vallitsee asenne… mitä kovempaa, tehokkaampaa ja vaativampaa, sitä toimivampaa. Toimii toki osalle nuorista aikuisista ja aktiiviliikkujille. Sitä en kiellä. Liikuntaa tulisi katsoa laajemmalla katsantokannalla. Koska totuus on se, että liikunnallinen valtaväestö ei kuulu aktiiveihin, vaan perusliikkuviin. Ja uskallan väittää, etteivät perusliikkujat koe kovatehoista ja vaativia liikuntaa mielekkääksi ja houkuttelevaksi.

Kysymys kuuluukin, onko tarjolla olevat lajit pääsääntöisesti liian kova tehoisia lajeja, joihin tavallisten perusliikkujien, aloittelevien nuorten sekä keski-ikäisten on lähes mahdotonta samaistua? Kohtaako liikunta-alan osaajien liikunnalliset intressit valtaväestön kanssa? 

Mitä asiakaat kaipaavat ja haluavat?

Tulisiko liikunta-alalla ajatella enemmän asiakkaiden resursseja, jotta liikunnasta saadaan lähestyttävämpää ja samaistuttavampaa? Selkeitä ja sopivan haastavia perusjuttuja perusliikkujille. Vaativia ja tehokkaita juttuja aktiiveille sekä helppoja ja keveitä perusjuttuja aloittelijoille? Voisimmeko me liikunnanalan ohjaajat ja toimijat muuttaa asenetamme ja tehdä yhdessä liikunnasta lähestyttävämpää? Tulisiko meidän kääntyä asiakkaisiin päin ja kysyä, mitä asiakkaamme kaipaavat ja haluavat liikunnalta?

Jos liikunta-alalla ei tiedetä millaisia liikuntapalveluita eri kohderyhmään kuuluvat asiakkaat kaipaavat ja haluavat, on sopivia palveluita hankala tuottaa. Liikkumattomuuden ongelma on mielestäni yhteinen ja sitä tulisi katsoa asiakkaiden tarve näkökulmasta katsottuna.

Mielestäni olisi hyvä pysähtyä miettimään, miten voisimme palvella asiakkaitamme paremmin ja mikä on työmme tarkoitus… Ketä me palvelemme, miten me palvelemme ja miksi teemme työtämme, jotta saisimme liikunnasta houkuttelevampaa ja lähestyttävämpää?

Rinnakkaiskysely...

Saatan toki olla väärässä, kun näin pohdin. Saadakseni vastinetta väitteilleni ja painoarvoa sanoilleni, olen tehnyt rinnakkaiskyselyn liikunnan ohjaajille ja asiakkaille. 

Kyselyn tarkoitus on selvittää, kyselyjä toisiinsa peilaamalla… KOHTAAVATKO asiakkaiden liikunnalliset tarpeet ja toiveet liikunta-alan palveluita tuottavien tahojen kanssa keskenään.

  • Asiakaskyselyn tarkoitus on selvittää, miten eri-ikäset ja eri kohderyhmiin kuuluvat asiakkaat kokevat liikuntapalveluiden vastaavan heidän liikunnallisia arvoja ja tarpeitaan. Lisäksi kyselyn tarkoitus on selvittää, mitä asiakkaat kaipaavat ja haluavat liikunnalta.

  • Ohjaajakyselyn tarkoitus on selvittää, miten liikunta-alalla työskentelevät ohjaajat haluavat palvella asiakkaitaan ja kuinka he kokevat eri kohderyhmiin kuuluvien asiakkaiden liikunnalliset resurssit.

Vastaa ja vaikuta....

Toivonkin, että kyselyyn vastaavat kaiken ikäiset liikunnallisilta intresseiltään passiivit, aloittelijat, perusliikkujat ja aktiivit, jotta kysely antaa kuvaa siitä, miten liikunta-alan palvelut koetaan eri-ikäisten ja erikohderyhmään kuuluvien asiakkaiden silmin.

Lisäksi toivon, että kyselyyn vastaa mahdollisimman moni liikuntaa ohjaava henkilö. Näin vastauksia toisiinsa vertaamalla saadaan kuvaa siitä kohtaako palveluiden tuottajien intressit asiakkaiden kanssa.

Mikäli kyselyn tuloksena syntyy selkeää ristikkäisyyttä, on meidän palveluiden tuottajien herättävä miettimään, että voisimmeko me tehdä asioita toisin palvellaksemme asiakkaidemme liikunnallisia tarpeita paremmin. Kyselyllä ei ole tarkoitus pahoittaa kenenkään mieltä tai solvata, vaan löytää yhdessä ratkaisuja siihen, miten saamme asiakkaita liikunnan pariin ja kuinka teemme liikunnasta houkuttelevampaa ja helposti lähestyttävämpää asiakkaillemme.   

Tykkää tästä artikkelista, jos se on mielestäsi ajatuksia herättävä ja pohdinnan arvoinen. Lisäksi voit jakaa kyselyä eteenpäin alla olevaa facebook linkkin kautt, jotta kysely löytäisi vastaajia. Kysely ei kerää henkilötietoja ja se tehdään anonyymisti.

Rinnakkaiskysely...

Kysely ei kerää henkilötietoja eikä sähköpostiosoitteita. Kyselyyn vastaaminen on vapaehtoista ja se tapahtuu anonyymisti. Kun vastaat kyselyyn, annat SPORT 2us:lle luvan käyttää vastauksia rinnakkaiskyselyn analysoimiseen.