OHJAAJA KYSELY 31-35 vuotiaille

Liikunta tarjonnan
RINNAKKAISKYSELY

Kyselyn tarkoitus on selvittää, miten eri-ikäiset asiakkaat kokevat tämän hetkisen liikuntatarjonnan palvelevan heidän liikunnallisia tarpeitaan. 

Lisäksi rinnakkaiskyselyn tarkoitus on selvittää, kuinka hyvin yritykset ja liikunta-alan ammattilaiset huomioivat ja vastaavat eri-ikäisten liikunnallisiin tarpeisiin.

Kysely eikä järjestelmä kerää yhteystietoja. Vastaukset tulevat anonyyminä.

Mikäli vastaat kyselyyn mobiilissa, käännä näyttö vaakatasoon.

Konseptitunti=tarkoin valmisteltu tunteja, joka etenevät annettujen ohjeiden mukaan. Omia tunteja= ohjaajat itse rakentamia uniikkeja tunteja. Raamitettuja tunteja= On Tunti, joille on annettu raamit, joita tulee noudattaa tunteja suunniteltaessa/ohjatessa.
Asiakas, joka harrastaa liikuntaa epäsäännöllisen satunnaisesti.
Asiakas, joka harrastaa liikuntaa 2-3x viikossa liki säännöllisesti.
Asiakas, joka harrastaa liikuntaa säännöllisesti 4x tai useammin viikossa.

Mikäli haluat kyselystä yhteenvedon jätä KIITOS sivulta yhteystietosi.