Asiakaskysely alle 25 vuotiaat

Liikunta tarjonnan
RINNAKKAISKYSELY

Kyselyn tarkoitus on selvittää, miten eri-ikäiset asiakkaat kokevat tämän hetkisen liikuntatarjonnan palvelevan heidän liikunnallisia tarpeitaan. 

Lisäksi rinnakkaiskyselyn tarkoitus on selvittää, kuinka hyvin yritykset ja liikunta-alan ammattilaiset huomioivat ja vastaavat eri-ikäisten liikunnallisiin tarpeisiin.

Kyselely eikä järjestelmä kerää henkilötietoja. Vastaajan henkilöllisyyttä ei voi kyselystä jäljittää.

Mikäli vastaat kyselyyn mobiilissa, käännä näyttö vaakatasoon.

Mikäli haluat kyselystä yhteenvedon jätä KIITOS sivulta yhteystietosi.