Viittaavatko oireeni kaularangan pullistumaan?

Useampi oireviite antaa syytä epäillä vammaa.

Muista, että jokinen vamma on yksilöllinen ja ne oireilevat hyvin eritavoin. Lue alla olevat oireviitteet, mikäli hermokipuja on ja useampi alla olevista oireviitteistä osuu kohdallesi, voi kohdallasi olla kysymys pullistumavammasta tai sen epäilystä.

Sinun on hyvä suhtautua vammaasi riittävällä vakavuudella,
jotta vältät vamman pitkittymisen ja pahenemisen ja sitä kautta kuukausien kipupainajaisen. 

Kaularangan pullistumaan viittaavat oireet

Pitkittyneen vamman oireita

 1. Kovaa tai lievää lähes jatkuvaa tai jatkuvaa hermokipuilua oikeaan tai vasempaan käteen (tai molempiin). Kestänyt yli 2 viikkoa.
 2. Hermokipu oireet ovat voimistuneet/pahentuneet/levinneet hiljalleen tai yllättäen päivien ja viikkojen saatossa.
 3. Liikearkuutta rangassa tai paineen tunnetta vamma alueella. 
 4. Pään kannattelu ja nyökyttely (ikkunoiden pesu) sekä alaspäin katsominen aiheuttavat väsymystä ja lisääntyviä kiputuntemuksia vamma-alueella ja hermoissa. 
 5. Käsien voimkas käyttö kurottaessa ylös ja eteen päin aihuttaa lisääntyviä kiputuntemuskia. 
 6. Kireyttä ja väsymistä vamma-aluetta ympäröivissä lihaksissa. 
 7. Kipulääkkeet ja relaxantit eivät poista kipuja, vaan vievät kivulta ainoastaan kärjen pois.
 8. Lisäksi krooninen vamma aiheuttaa samoja oireita, kuin äkillinen vamma. Kts. alla olevat oireviitteet.

Äkillisen vamman oireita

 1. Äkillisissä tapauksissa voimakasta lihasjännitystä vamma-aluetta ympäröivissä (Yläselkä ja  niskahartiaseutu) lihaksissa. Saattaa aihuttaa voimaksta liikekipua itse selkärangassa.
 2. Kovaa tai lievää lähes jatkuvaa tai jatkuvaa hermokipuilua oikeaan tai vasempaan käteen (tai molempiin).
 3. Istuminen huonossa asennossa päätä roikottaminen pahentaa oireita. 
 4. Käsien nostelu ja ylöspäin katsominen toistuvasti pahentavat oireita.
 5. Kipulääkkeet ja relaxantit eivät poista kipuja, vaan vievät kivulta ainoastaan kärjen pois.
 6. Kivut voivat hieman hellittää öisin, jos selkärangan asento on nukkuessa hyvä. Asentoa vaihdettaessa kipu kohdistuu vamma-alueelle kaularankaan.
 7. Selän puolelta katsottuna lapaluu roikkuu alempana kipeällä puolella kuin oireettomalla puolella.
 8. Käden/käsien lihaksissa saattaa olla voimattomuutta ja tunnottomuutta.

Pullistuamaepäilyn oireita

 1. Mikäli hermot oireilevat satunnaisesti ja lihaskireyttä (yläselkä, niskahartia alue ja kaulanlihaksisto) sekä väsymystä ilmenee vamma-aluetta ympäröivässä kudoksessa, voivat oireet viitata pullistuman esiasteeseen. Tällöin riski pullistuman syntymiselle on suurentunut. 
 2. Aamukireyttä ja jäykkyyttä sekä pään kannattelu aamuisin hankalaa. Kaularanka epävakaan oloinen.
 3. Vamman esiaste voi antaa hermokipu oireita kuukausia tai jopa vuosia vaihtelevasti.
 4. Hermokipuihin kannattaa aina suhtautua riittävällä vakavuudella. 
   
 5. Mikäli hermokipu oireet ovat voimistuneet/pahentuneet/levinneet hiljalleen tai yllättäen päivien ja viikkojen saatossa. Suosittelen hoitomenetelmän aloittamista. Jotta saat kivut ja vamman hallintaan, ennen kuin saat varsinaisen pullistumavamman. 

Mikäli sinulla on edellä mainittuja oireita...

… Sinulla on pullistuma tai vahva epäily pullistumasta tai sinulla on vamman esiaste ja sinulla on riski saada pullistuma.
 

Mikäli oireesi ovat viikkojen tai kuukausien sisällä pahentuneet ja hermokipu on hiljalleen siirtynyt raajassasi eteenpäin, kipuilu on koventunut/lisääntynyt tai hermokipualue on laajentunut… on se merkki vamman pahenemisesta.  

Mistä vammassasi on kysymys?

Pullistuma vamma ei ole itsessään vakava vamma, jos se hoidetaan oikein. Hoitaamattomana tai väärin hoidettuna vammasta voi tulla kuukaisia kestävä kipupainajainen