UUSI TAPA hoitaa välilevyn pullistumaa, kivuttomasti ja nopeasti…

KATSO alla oleva video...

niin ymmärrät, mistä kipusi johtuvat ja millaisesta vammasta on pohjimmiltaan kysymys.  
Kun vammamekanismin ymmärtää ja osaa hoitaa vammaa vamman ehdoilla, nopeampi toipuminen on mahdollista eikä kuukausien kipukierteeseen tarvitse jäädä. 

Uusi ajattelutapa, oli nopean toipumisen takana.

Terhi 

Kaikki alkoi siitä, kun sain ensimmäisen pullistumani syyskuussa 2011. Pieni napsahdus selässäni ja jalat menivät kertaheitolta alta ja järjettömät hermokivut viilsivät pitkin oikeaa ulkoreittä ja lonkan läpi nivuseen. Kipujen vuoksi liikkuminen oli liki mahdotonta. 

Olin kaksi kuukautta aikaisemmin aloittanut yritystoiminnan eikä minulle ollut varaa jäädä sairaslomalle. Päätin selvittää, mitä selässäni oli todellisuudessa tapahtunut. Mitä voisin tehdä, etten joudu kuukausien kipukierteeseen niin kuin vammassa kohdalla hyvin tyypillisesti käy.

Selvitin asiaa kolmepäivää. Luin asiantuntijoiden artikkeleja. Katosin aiheista tehtyjä asiantuntia videoita. Tarkastelin kuvamateriaalia ja kuuntelin aiheeseen perehtyneiden ammattilaisten luentoja… Laskin yhteen saamaani tietoa ja asiantuntijoiden näkemyksiä…  Jokin ei mielestäni täsmännyt…

Faktat faktoina.

Kukaan ei puhunut tai viitannut artikkeleissaan tai näkemyksissään rankaa suojaavaan ja tukevaan sidekudosrakenteeseen, vaikka faktisesti rakenne on olemassa ja tukee ja suojaa rankaa kauttaaltaan. Olin todella hämmentynyt ja ymmälläni. Miten on mahdollista, ettei vamman tulkinnassa huomioida kyseistä rakennetta, joka on oleellinen osa rangan ja välilevyjen tukijärjestelmää???

Päätin saamaani tietoon, omaan osaamiseeni ja ymmärrykseeni nojaten hoitaa vammaani tosiinKohdistaisin hoidon sidekudosvaurioon. Suojaisin vamman oikeita asioita tekemällä ja haitallisia asioita välttämällä ja tukemalla parantumisprosessia. Kivuliaat oireet alkoivat helpottaa 4 päivässä ja kuntouduin täysin oireettomaksi 2 viikossa.

Autoin vuosien varrella useita tuttuja ja tutut tuttuja vamman kanssa ja sain heidätkin tervehtymään 2-3(5) viikossa (riippuen siitä, kuinka tunnollisesti he toteuttivat hoitomenetelmää). Joten totesin, ettei näkemykseni voi olla enää susi ja pelkkää sattumaa. Hoito vasteet olivat siihen nähden liian hyvät.

Hoito-oppaan synty

Puhuin aiheesta kollegoilleni, mutta turhaan. Minua käskettiin olemaan hiljaa ja unohtaa koko juttu. Suivaannuin asiasta niin paljon, että päätin tehdä hoito-oppaan, koska minusta vammasta kärsivät asiakkaat jäävät kohtuuttoman kauaksi aikaa kipukierteeseen, kun vammaan ei puututa riittävän ajoissa. Vamman kohdalla tulee ymmärtää, että vamma on äärimmäisen herkkä pahenemaan, pitkittymään ja uusiutumaan, jos sitä ei hoideta oikein.

On hyvä tietää, etteivät hermot pääsääntöisesti oireile, jos kaikki on kunnossa. Toistuviin, lähes jatkuviin tai jatkuviin hermokipuihin tulisi aina suhtautua riittävällä vakavuudella, koska ne antavat viitettä vamma epäilyyn.

Hoito-oppaan perusta.

Vasemmassa yläkulmassa olevassa kuvassa näkyy kuinka  vaaleanpunahekuinen sidekudos kiertää koko välilevyn. Ja suojaa ja tukee kauttaaltaan rankaa ja välilevyä.

Moni on sanonut minulle, että liikun vaarallisilla vesillä, kun kyseenalaistan asiaa. Näkemyksiä ja teorioita on ollut kautta aikain. Toinen uskoo toiseen ja toinen toiseen. 

Ennen kuin aloin 1,5 vuoden opas projektia, tukin faktisesti (kts. yläkuva) sidekudosrakenteita ja rangan rakennetta. Eläimillä ja ihmisillä on samanlainen sidekudosjärjestelmä, joten tutkimuskohteenani oli hirven sidekudosta ja hirven selkäranka. Kaikki rakenteelliset faktat ja oireheijasteet sekä paranemisprosessin kulku kipukaarineen puoltavat sidekudosvauriota. 

Hoitomenetelmäni ei perustu hokkuspokkus menetelmään vaan se perustuu parantumisprosessin ymmärtämiseen ja se tukemiseen. Se perustuu parantumisprosessissa syntyvän kipukaaren huomioimiseen ja vamman oikeanlaiseen suojaamiseen.

Tämä näkemys perustuu
rakenteellisiin faktoihin ja todennettuihin yleisiin oireheijasteisiin.   

Pieni ero vamman tulkinnassa, tekee MERKITTÄVÄN eron vamman hoitoon! 

Käytännön tietoa vamman hoitoon.

Vahvistusta näkemykseeni ja hoitomenetelmääni sain lisää omakohtaisesti, kun toinen vammani alkoi oireilla hermokipuoireina nilkassa jouluna 2018 hiljalleen paheten. Tiesin oireheijasteista, että minulla on vamman esiaste selässäni (sidekudoksen osarepeämä/haurastuma, joka antoi välilevylle tilaa liikkua ulospäin, kohti hermojuurta ärsyttäen sitä toistuvasti.) Oli vaan ajan kysymys, milloin saan varsinaisen vamman rankaani.

Kesällä 2019 pieni olematon napsahdus selässä ja tiesin, että nyt on taas menoa. Liikekipu rangassa oli järjetön ja hermokipu viilisi pohkeesta varpaisiin. Toimin täsmällisesti oppaan antamien ohjeiden mukaan saaden itseni kivuttomaksi 5 päivässä ja kuntoon kahdessa viikossa…  

Omakohtaisista kokemuksista johtuen opas sisältää paljon perusteltua käytännön tietoa vamman hoitoon.

 

Välilevyn pullistuminen ei ole vakava vamma, mutta hoitamattomana tai virheellisesti hoidettuna vamma voi pitkittyä ja uusi monta kertaa jättäen vammasta kärsivän asiakkaan kuukausien kipukierteeseen. 

Hoitovasteita jopa 4-7 päivässä ja oireettomaksi 2-3 viikossa.

Hoitovastekyselyn tuloksia

Hoitovastekyselyn mukaan asiakkaat hakeutuvat vamman kanssa julkisen hoidonpiiriin keskimäärin 2 kuukauden kohdalla oireiden alkamisesta. Hoitoon hakeutuessa kivut kuvaillaan valtaosin tasolle 7 – 8. Hoitona on pääsääntöisesti lääkehoito ja kuntouttava liikehoito. Hoitokyselyyn vastanneet kokevat liikehoidosta saadun avun olleen hetkellistä tai he kokevat, ettei liikehoidosta ole juurikaan ollut hoitovastetta kipuihin. Osa kyselyyn vastanneista kuvailee, jopa liikehoidon pahentaneen kipuja.  

Pullistuma oppaan asiakkaat tilaavat, kun he ovat kärsineet vamman aiheuttamista kivuista 4-6 kuukautta eikä lääke- ja liikehoidosta ole ollut apua kipuihin. Kyselyn mukaan kivut kuvaillaan ennen hoitomenetelmän aloittamista edelleen tasolle 7-8. Oppaan tilaavat pääsääntöisesti asiakkaat, joilla on magneettikuvalla todennettu pullistuma. Toissijaisina tilaajina ovat vamma epäilystä kärsivät asiakkaat.

Asiakkaat kuvaavat oireidensa helpottaneen pääsääntöisesti 2 viikon kohdalla hoitomenetelmän aloittamisesta.  Kyselyn mukaan asiakkaat ovat toteuttaneet hoitomenetelmää tunnollisesti sekä vaihtelevasti. Jopa 70%:lla hoitomenetelmän toteutuksella on saatu hyviä hoitovasteita. 80% kyselyyn vastanneista asiakkaista kokee saaneensa oppaan neuvoista ja ohjeista apua kipuihinsa. Kahden viikon hoitojakson lopetettua asiakkaat kuvailevat kipujensa helpottaneen selkeästi ja kivut ovat enää satunnaisia tai hyvin lieviä. Moni asiakkaista kertoo jatkavansa hoitomenetelmän käyttämistä kahden viikon hoitojakson jälkeen varmistaakseen toipumisensa. 

90% kyselyyn vastanneista suosittelisi opasta vammasta kärsiville asiakkaille. 

Kyselyyn vastanneet asiakkaat kuvaavat oppaan loogiseksi ja ymmärrettäväksi. Tietoa vammasta ja sen hoidosta saa oppaasta riittävästi ja ohjeet ja neuvot ovat selkeitä ja ymmärrettäviä. 

Mitä nopeammin vamma epäilyyn tai vammaan puututaan, sitä nopeampi on toipumisennuste. 

Haluatko tietää...

Miksi vammaa hoidetaan kahdella eritavalla ja miksi lääkitys ja kuntoutus eivät auta juurikaan vamman hoidossa.

Tee hoito-oppaan avulla parantumisestasi
MIELEKÄSTÄ JA KIVUTONTA.

Terhi 

Tahdoin tietää mitä rangassani oli todellisuudessa tapahtunut...

Alku syksystä 2011 sain välilevyn pullistuman. Hermokivut oikeaan nivuseen ja reiden ulkosyrjään olivat liki sietämättömät. 

Minulla ei ollut varaa jäädä kuukasien kipukierteeseen, joten päätin selvittää, mitä rangassani oli todellisuudessa tapahtunut. Tieto, jota löysin, oli hyvin ristiriidassa sen kanssa, miten minä oli oppinut viisaammiltani kehon toiminnallisuudesta ja sen rakenteesta.

Tiedon etsiminen ja kyseenalaistaminen kannatti.

En hoitanut vammaani välilevyn vammana, vaan sidekudosvauriona. Tulin oireettomaksi 4 päivässä ja kuntouduin takaisin normaali arkeen 2 viikossa ja näin on käynyt myös asiakkailleni, joita olen voinut menetelmälläni auttaa.