RETRO STEP/OHJAAJAT

Tervetuloa tutustumaan

RETRO STEP-
tuntiin

SPORT 2us haluaa tehdä liikunnasta lähestyttävämpää ja palkitsevaa.

RETRO STEP- tunnin synty

Suunnitelmat saivat siivet selkäänsä, kun olin saanut SPORTTIUS- HARMONI ja FX-SPORT tunnit, jota kuinkin jiiriinsä. Aloin miettimään, että lajibaletistani puuttuu yksi osa…  Laji, joka perustuisi aerobiseen harjoitteluun. Ei tarvinnut kauaakaan puntaroida, minkä lajin herättäisin henkiin… 

Step askellustunnit olivat 1990-2000- luvulla pidettyjä ja haluttuja tunteja. Valitettavasti tunnit kuolivat pois, kun tilalle tuli kovatehoiset konseptitunnit. Konsepti tunnit sopivat hyvin nuorille aikuisille ja alle 35- vuotiaille aktiiviliikkujille, joilla riittää irtiottokykyä ja kapasiteettia haastaa fysiikkaansa. Valitettavasti moni liikkuja kokee kovatehoisen liikunnan epämiellyttäväksi ja siksi kokee ryhmäliikunnan vaikeasti lähestyttäväksi. Voisinko tehdä asioita toisin?   

Laitoin mietintä myssyn päähäni ja pohdin…
  • Tunti tulisi rakentaa kuormittavuudeltaan reippaan tehokkaaksi, jotta liikkuminen olisi asiakkaille mielekästä kuormituksesta huolimatta. Ajatuksella… ”Teho liikunnalla ja tehokkaalla liikunnalla on eronsa.”
  • Tunti sisällön tulisi olla mielekkään haastavaa, jotta liikkuminen olisi asiakkaille palkitsevaa ja motivoivaa.
  • Opetuksen tulisi tunnilla olla selkeää ja loogista, jotta asiakkaiden on helppoa ja vaivatonta seurata tunnin kulkua.

Pysähdyin pohtimaan tekemistäni ja kyseenalaisti oman tapani työskennellä. Tunti alkoi muodostua edellä mainittujen ajatusten ympärille… Askellustempo, toistomäärät, liikevalikoima, opetustapa ja opetussuunta menivät uuden tutkinnan alle. Kun sain palaset loksahtamaan kohdalleen syntyi RETRO STEP tunti. 

Ohjelmasisältö on rakentuu kolmesta erillistä sarjasta, jotka ovat rakennettu ”step- musiikin” blokkeja hyödyntäen.

Ohjelman sarjoissa on huomioitu kohderyhmään kuuluvien asiakkaiden liikunnalliset resurssit toistomäärissä ja suoritussuunnissa. Lisäksi ohjauspedagogiikka on suunniteltu loogisesti eteneväksi ja helposti seurattavaksi kokonaisuudeksi. 

Pedagogisia ohjaustasoja tunnilla on kolme, joille ohjaaja etenee asiakkaiden ehdoilla.  Seuraavassa esittely eri tasojen sisällöistä.

TASO 1

Perusaskeleet

Sarjojen opettaminen alkaa aina perusaskeleiden kautta, kun perusaskeleet ovat hallussa, siirrytään tasolle kaksi.

TASO 2

+ Helpot askelmuunnelmat

Kakkostasossa ohjelmaa aloitetaan muuntamaan haasteellisemmaksi vaiheittain. Sarjojen muokkaus tapahtuu perusaskeleita muuntamalla, muokkaamalla ja rytmittämällä sekä toistoja vähentämällä. Ohjaaja voi halutessaan jättää ohjelman tähän tasoon tai siirtyä tasolle kolme, mikäli kokee asiakkaiden pärjäävän hyvin mukana tunnilla.  

TASO 3

+ Askellikot + käännökset

Kolmannella tasolla askelikkoja ja suoritus suuntia muokataan, jotta ohjelmasta tulee liikkuva, mielekäs ja sopivan haasteellinen kohderyhmälleen. Tähän tasoon ohjaaja voi siirtyä asiakkaiden taitojen karttuessa.  

RETRO STEP ohjelma

Seuraavissa videopätkissä esiteillä on RETRO STEP- tunnin kolme sarjaa valmiissa muodossa (taso 3). Ohjaus pedagogiikan kolmeen tasoon pääset tutustumaan alla olevan linkin kautta. Loogisesti, vuorotahtisesti ja vaiheittain etenevän tunnin seuraaminen on asiakkaille helppoa ja vaivatonta – ohjaajalle ohjaaminen on mielekästä ja mukavaa. 

SPORT 2us:in tunnit ovat raamitettuja tuntikokonaisuuksia.

Raamitetulla tunnilla tarkoitetaan sitä, että tunnille on annettu valmiskoreografia ja ohjeistus koreografian ohjaamiseen. Raamitettutunti antaa ohjaajalle liikkumavaraa ohjaamiseen ja oman ammattitaidon hyödyntämiseen. Tunti rungon sisällä ohjaajalla on mahdollisuus vaikuttaa toistomääriin, ohjaustempoon, liikesuuntiin ja askeljärjestykseen. Raamitettutunti antaa ohjaajalle vapaammat kädet toteuttaa tuntia asiakkaiden ehdoilla ja näin ohjaajalla on mahdollisuus palvella kohderyhmään kuuluvia asiakkaita paremmin omaa osaamista hyödyntäen.

Raamien tarkoitus on pitää tunnit tehokkaan reippaina, sisällöt sopivan haasteellisina ja mielekkäinä sekä tunnit laadukkaina ja tasalaatuisina, jotta tunnit palvelisivat kohderyhmänsä fyysisiä, motorisia ja liikunnallisia tarpeita mahdollisimman hyvin ja monipuolisesti.

Lisäksi raamien tarkoitus on...

  • Keventää/vähentää ohjaajien työn rasitusta.
  • Helpottaa suunnittelutyötä ja vapauttaa aikaa palautumiselle.
  • Antaa ohjaajille mahdollisuuden hyödyntää omaa ammattitaitoaan ja osaamistaan.
  • Antaa ohjaajille aikaa opasta ja opettaa asiakkaita tuntiraamien puitteissa.
  • Antaa ohjaajille mahdollisuus kehittyä ohjaajana.
  • Pitää tuotteet tasalaatuisina ja laadukkaina, jotta asiakkaat oppivat luottamaan tuotteiden sisältöihin.

Rekisteröidy SPORT 2us®:in ohjaajarekisteriin

SPORT 2us® lähettää ohjaajarekisterin
kautta sähköpostiisi tietoa SPORT 2us:in järjestämistä koulutuksista, ideapäivistä ja kursseista sekä muista ohjaajan työhön liittyvistä ajatuksista. 
Valitse listalta kiinnostuksen kohteesi, joiden osalta haluat tietoa.


 Klikkaamalla lomakkeessa olevaa ”REKISTERÖIDY” painiketta HYVÄKSYT sähköposti osoitteesi SPORT 2us:in käyttöön.
  

SPORT 2us®:in Ohjaajarekisteri

* indicates required
Valitse kiinnostukseen kohteet

SPORT 2us reippaan, monipuolisen ja mielekkään liikunnan puolesta.

Tutustu SPORT2us:in koulutuksiin